Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Anafylaxie

401 bytes toegevoegd, 21 mrt 2011 17:13
Symptomen en klachten
===Symptomen en klachten===
Doordat dat de stoffen die door het immuunsysteem bij een allergische reactie geproduceerd worden door het hele lichaam verspreid worden, zullen er overal in het lichaam klachten op kunnen treden. Een van de belangrijkste en gevaarlijkste reacties is de [[Aandoeningen:Shock#Obstructieve_Shock|anafylactische shock]]. Ook kan er een acute belemmering van de [[luchtwegen]] ontstaan.Airway en C-spine<br><br>· Vernauwing Een ernstige allergische reactie geeft een bedreiging van de larynx luchtwegen, door oedeem zwelling luchtwegen en contractie van gladde spiercellenmond-keel holte. Dit leidt tot:· Benauwdheid· Stridor (geeft onder andere benauwdheid, een piepend geluid bij de inademing(soms ook bij uitademen, net als bij [[astma]])· Hese , de stem· Jeuk, beklemd gevoel kan hees worden. Door het uittreden van vocht uit de vaten treedt vaak ook zwelling van het gelaat en nek op. Ook in en rond de halsBreathing· Contractie (vernauwen) mond treedt zwelling op, van onder andere lippen, tong en keel. Dit kan leiden tot een ernstige obstructie van de lagere luchtwegen. Dit leidt tot:· Benauwdheid· Hoesten· Beklemmend Ook in de longen treden veranderingen op. De spieren rond de bronchien trekken samen, de slijmproductie neemt toe en het waardoor er vernauwing optreedt en het slachtoffer benauwd wordt. Vaak wordt er gehoest en heeft slachtoffer een beklemmend gevoel op de borst (echter geen angina pectorisniet aan het hart gerelateerd!).· Piepen<br>Circulation<br>Door het lekken van vocht uit In de huid treedt vaatverwijding op met als gevolg dat de bloedbaan huid rood en vasodilatatie daalt warm wordt en zwelt. Vaak is er uitslag met galbulten. De gehele huid jeukt. De vaatverwijding zorgt voor een daling van de bloeddruk. Slachtoffers komendaardoor in en een verminderde cicurlatie: een [[Aandoeningen:Shock#Obstructieve_Shock|anafylactische shock]]. Zie daarvoor ook het hoofdstuk Circulation paragraaf Shock. Bij eenanafylactische In tegenstelling tot andere typen shock is er, zoals bij alle vormen de huid rood in plaats van shock, een snelle bleek en weke polskoud. Echter Daarnaast blijft decapillaire [[capillary refill ]] normaal. Let op: deze patiënten worden meestal niet bleek, maar juist rood Er is wel sprake vaneen snelle en weke pols.huidskleur, Als gevolg van veranderingen in de zogenaamde “warme shock”.Disability· Slachtoffers kunnen circulatie en een gevoel daling van naderend onheilde bloeddruk zal het slachtoffer duizelig worden, doodsangst krijgen· Hoofdpijn licht in het hoofd en duizeligheidsoms hoofdpijn hebben.· Verwardheid5BOSA2 – Vaardigheden Acute Geneeskunde 135Overige klachten· Huid en slijmvliezen: roodheidOok in andere orgaansystemen treden symptomen op, zwelling (zo zal het maagdarmstelsel reageren met name van lippen en tong), galbultendiarree, uitslag, jeuk· Gastro-intestinaal: misselijkheid, overgeven, diarreeen braken.
<br>
Beschrijf duidelijk welke vragen een hulpverlener moet stellen, en welke vragen belangrijke informatie kunnen opleveren over de aard van het ziektebeeld.
| Vraag 1 <br> Vraag 2 <br> Vraag 3 || Klacht 1 <br> Klacht 2 <br> Klacht 3 || Symptoom 1 <br> Symptoom 2 <br> Symptoom 3 <br> Symptoom 4 <br> Symptoom 5
|}
 
===Handelen===

Navigatiemenu