Benadering in de Eerste Hulp

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Bij het verlenen van Eerste Hulp zijn er een aantal basisregels die men in acht neemt, om tot een goede hulpverlening te komen. Het Oranje Kruis gebruikt de 'Vijf Regels' als een rode draad door de hulpverlening.[1] Internationaal gebruikt men een uitgebreide variant daar op, waarbij men tevens gebruik maakt van de ABCDE-methodiek.

Vijf Regels Oranje Kruis Internationale Basisregels
1. Let op gevaar Veiligheid
2. Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert Benaderen slachtoffer, indicatie van letsels/stoornissen en melding
3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting ABCDE-methodiek
4. Zorg voor professionele hulp Secundaire en tertiaire letsels
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt Bewaking
Overdracht via MIST


Benadering volgens de First Aid Guidelines 2011

In de First Aid and Resuscitation Guidelines 2011 wordt gesproken over de zogenaamde 'general approach to the victim', ofwel de standaard benadering van het slachtoffer. Deze benadering overlapt grotendeels met de 'Vijf regels' van het Oranje Kruis en de benaderingsmethoden die in andere opleidingen gebruikt worden. Lees de volledige richtlijn. Bron: www.ifrc.org International First Aid and Resuscitation Guideline 2011 (IFRC 2011).[2]

De richtlijn spreekt over vier belangrijke stappen:

 • Assesment
 • Victim position
 • Call for help/emergency medical services/further help

Assesment

Het assesment omvat een aantal belangrijke stappen:

 • Scene survey, ofwel het overzien van de ongevalssituatie, waarbij men het ongevalsmechanisme nagaat en kijkt of het veilig is om het slachtoffer te benaderen. Indien de situatie onveilig is wacht men af of verplaatst men zonodig het slachtoffer.
 • Personal protection, ofwel het zorgen voor de persoonlijke veiligheid door goede handhygiëne en het dragen van handschoenen.
 • Airway, breathing, circulation (A, B, C), ofwel de gestructureerde benadering volgens de ABCDE-methodiek om levensbedreigende aandoeningen eerst te behandelen. Diepgang hierin hangt af van het type cursus dat men volgt.

Victim position

Afhankelijk van de situatie wordt het slachtoffer in de positie gelaten waarin hij wordt aangetroffen, of is er een andere positie nodig? Moet het slachtoffer eventueel verplaatst worden?

Call for help/emergency medical services (EMS)/further help

 • Call first - for help. Roep zo snel mogelijk om hulp, zodat je niet alleen bent.
 • Call fast - for emergency medial services. Waarschuw snel de hulpdiensten via 112.

Psychosociale aspecten van Eerste Hulp

Bij het verlenen van Eerste Hulp zijn een aantal aspecten tijdens de hele hulpverlening van belang, om zo veel mogelijk rendement te halen uit je gesprek met het slachtoffer (anamnese) en je verdere onderzoek en behandeling.

 • Stel jezelf voor aan het slachtoffer en vraag naar zijn naam. Vertel hem wat je rol is (ben je Eerstehulpverlener, verpleegkundige of arts?) en wat je gaat doen.
 • Benader het slachtoffer vriendelijk, open en zonder vooroordelen. Vraag hem wat er gebeurd is, zonder daarbij de schuldvraag aan de orde te stellen.
 • Leg uit wat er gebeurd is en vertel wat je gaat doen, voordat je handelingen daadwerkelijk uitvoert. Bereidt het slachtoffer voor op pijnlijke handelingen. Vraag het slachtoffer om mee te werken.
 • Luister naar het slachtoffer en beantwoord zijn vragen eerlijk, zonder dingen te beloven die je niet waar kunt maken.
 • Wees voorzichtig met het doen van uitspraken over de toestand van het slachtoffer richting hemzelf, omstanders en familie en vrienden.

Bronvermelding

 1. Het Oranje Kruis Boekje, 26ste druk, H. van der Pols (Het Oranje Kruis, 2011) ISBN 978-90-06-92171-7
 2. www.ifrc.org International First Aid and Resuscitation Guideline 2011 (IFRC 2011).