Handleiding

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voordat u gebruik gaat maken van de Eerste Hulp Wiki, lees eerst deze handleiding en de spelregels.

Gebruik maken van de Wiki

De informatie in deze Wiki is opgesplitst in een aantal deelhoofdstukken:

 • Een introductie in de Eerste Hulp
 • Een benaderingsprotocol gebaseerd op ABCDE.
 • Basic Life Support: Reanimatie, AED, Kinderreanimatie en reanimatie van drenkelingen.
 • Diverse onderwerpen over aandoeningen, ziektebeelden en letsels.
 • Een handleiding over Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs.
 • Een handleiding in de verbandleer en diverse vaardigheden.
 • Informatie over evenementenhulpverlening.
 • Casuistiek.

Controlestatus

De artikelen en bewerkingen van artikelen door gebruikers worden door de redactie gecontroleerd. Aan de symbolen rechtsboven in het venster kunt u zien of de tekst beoordeeld is. Er zijn drie klassen:

 1. Grijze icoon: niet gecontroleerde versie: artikel is geplaatst door gebruiker, maar nog niet door redactie gezien of gecontroleerd. Deze pagina is ook zichtbaar onder het tabblad 'Werkversie'.
 2. Oranje icoon: gecontroleerde versie: artikel is door redactie gecontroleerd en goedgekeurd.
 3. Groene icoon: kwaliteitsversie: artikel is door een eindredacteur (Verpleegkundige of Arts) gereviseerd en goedgekeurd en kan (onder voorbehoud) als correct worden beschouwd.

Via de tabbladen rechtsboven is het tevens mogelijk om de definitieve (en dus gecontroleerde) versie (tabblad 'Lezen') of de -niet-gecontroleerde- werkversie (tabblad 'Werkversie') zien. Houd er rekening mee dat de teksten in de werkversie niet altijd op correctheid van de inhoud gecontroleerd zijn. Leden kunnen meeschrijven aan de teksten op de Wiki en hebben inzage in de 'Werkversie'.

Niveau

Bij de informatie op deze Wiki is in het groene kader aangegeven door wie en op welk niveau de tekst geschreven is. Daarnaast staat vermeld welke (eind)redacteur de supervisie voert over die pagina. Dat is om beginnende Eerste Hulpverleners niet te laten zwemmen in een poel aan diepgaande informatie. De niveau's die worden onderscheiden zijn:

 • Beginner: de beginnende Eerste Hulpverlener, die een cursus volgt of net zijn diploma gehaald heeft.
 • Beginner/Gevorderd: zowel geschikt voor de beginnende gediplomeerde Eerste Hulpverlener als verdieping, of voor de gevorderde als uitbreiding van zijn basiskennis.
 • Gevorderd: Eerste Hulpverleners in bezit van een diploma die meer willen weten en zich bijvoorbeeld willen voorbereiden op Eerste Hulp in de praktijk of een herhalingsles. SIGMA-leden en studenten verpleegkunde of geneeskunde.
 • Expert: (ver) gevorderde Eerste Hulpverleners die hun kennisniveau willen verbeteren, instructeurs Eerste Hulp, verpleegkundigen (in opleiding) of medisch studenten.

Auteur

Bij de informatie op deze wiki is bovenaan de pagina aangegeven wie de primaire auteur is, wie er eventueel co-auteurs zijn en door wie de pagina gesuperviseerd wordt.

Lid worden van de Wiki

Om mee te kunnen schrijven aan deze Wiki en inzage te hebben in concept teksten dient u zich aan te melden voor de Wiki. Dat kan via dit formulier. U kiest een gebruikersnaam en vult uw e-mailadres in. Bij het onderdeel 'Persoonlijke informatie' vult u uw echte naam in en bij biografie in minimaal 10 woorden wat uw achtergrond is, bijvoorbeeld Eerste Hulpverlener, instructeur Eerste Hulp, Medisch Student, Verpleegkundige, Arts. Deze gegevens worden aan uw profielpagina toegevoegd. Indien u zich aanmeldt als Instructeur Eerste Hulp, Verpleegkundige of Arts, dan kan de redactie om een kopie van uw diploma of bewijs van inschrijving in het BIG register vragen.

Nadat u op verzenden heeft geklikt ontvangt u een e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Vervolgens wordt uw account door een van de beheerders goedgekeurd en ontvangt u een tijdelijk wachtwoord, dat u bij de eerste keer aanmelden dient te wijzigen. Vanaf nu kunt u inloggen op de Wiki.

Meeschrijven aan de Wiki

Wat betreft het schrijven zijn er de volgende regels:

 • Lees: http://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Tekstopmaak
 • In de Eerste Hulp Wiki wordt gesproken over Eerste Hulp, de Eerste Hulp Verlener (of EHV'er). De term EHBO of EHBO'er wordt niet meer gebruikt om meer eenheid te krijgen binnen de teksten deze Wiki.
 • Schrijf teksten op de Wiki in algemene zin, niet vanuit de ik-persoon. De teksten op de Wiki worden geschreven in semi-formele taal.
 • De tekst van een nieuwe pagina moet een logische opbouw hebben, zoals dit voorbeeld voor standaard onderwerpen en deze pagina voor ABCDE pagina's. Voor sommige pagina's zijn andere standaardontwerpen beschikbaar.
 • Bij voorkeur wordt bij de geschreven tekst een niveau van de tekst aangegeven, zodat lezers weten of de tekst voor hen van toepassing is. Dit niveau kan ook achteraf door de redactie worden ingevuld danwel aangepast.
 • De informatie die wordt toegevoegd moet zo correct mogelijk zijn en wordt bij voorkeur met bronvermelding geplaatst. De redactie kan om bronvermelding vragen. Indien geen bron bekend is, dan kan de tekst geplaatst worden, maar moet er bij beschreven worden dat het om een mening gaat (of Expert Opinion).
 • Gebruik geen teksten of afbeeldingen die door anderen geschreven zijn, omdat dit in strijd is met het copyright.
 • Het is niet toegestaan reclame te plaatsen zonder overleg met de redactie. Zie ook het voorbehoud.
 • Kijk ook eens op de ToDo pagina, daar is een overzicht te vinden van welke pagina's nog aanvulling kunnen gebruiken.