Oogletsel

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner/Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Het oog is een kwetsbaar orgaan en speelt een belangrijke rol in ons dagelijks functioneren. Oogletsels zijn voor slachtoffers zeer beangstigend, omdat zij bang zijn hun visus te verliezen. Algemeen geldt dat een gekwetst oog rust moet hebben en dat oogbewegingen en lichtinval zo veel mogelijk vermeden moeten worden, bijvoorbeeld door het oog af te dekken. Indien door een oogletsel het zicht veranderd, dient men een arts te raadplegen. Denk hierbij aan: het zien van vlekken, lichtflitsen of een waas.

Vuiltje in het oog

Een vuiltje in het oog heeft iedereen wel eens. Bijvoorbeeld een vliegje tijdens het fietsen of een korreltje zand. Het oog is gevoelig, soms pijnlijk of branderig en men voelt iets in het oog zitten. Het oog is rood en door irritatie van de slijmvliezen treedt een traanreactie op. Soms is het vuiltje in het oog zichtbaar. Knipperen is meestal een effectieve methode om vuiltjes te verwijderen. Door de tranen wordt het vuiltje uit het oog gespoeld. Men kan eventueel over het onderste ooglid richting de neus wrijven, om het vuiltje te verwijderen. Lukt dit niet dan kan men met een steriel gaasje of een schone zakdoek proberen het vuiltje te verwijderen. Dit mag alleen op het oogwit, op het hoornvlies kunnen beschadigingen ontstaan als men er over wrijft. Met water kan eventueel het vuiltje voorzichtig uit het oog gespoeld worden.

Doordringend letsel van het oog

Een doordringend letsel (penetrerend) van het oog, ontstaat als een scherp voorwerp in de oogbol dringt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan bij brekend glas, zagen van hout en bij slaan met een hamer op een ijzeren voorwerp, waarbij kleine splinters in het rond vliegen. Een doordringend letsel is zeer pijnlijk en meestal is het voorwerp zichtbaar of ziet men een kleine wond in het oog waar de splinter het oog in ging. Soms ziet men alleen een bloeding. Laat het voorwerp altijd zitten en stuur het slachtoffer naar een arts. Dek het oog af om te voorkomen dat het slachtoffer er in wrijft en het letsel verergerd. Gebruik hiervoor een plastic bekertje en een gaasje. Om te voorkomen dat er drukplekken ontstaan als gevolg van het bekertje wordt een gaasje tussen het bekertje en het gezicht gelegd. Knip in een groot gaasje een gat, groter dan het oog. Het oog mag niet in contact komen met het gaasje, omdat dan het vocht uit de oogbol onttrokken wordt. Leg het gaasje rondom het oog en plaats een plastic bekertje met een gaatje in de bodem over het geheel heen, zodat het oog afgedekt is. Prik een gaatje in de bodem van het bekertje zodat er een lichtpuntje ontstaat, hierdoor kan het oog zich concentreren en worden onnodige oogbewegingen voorkomen. Plak het bekertje vast met leukoplast.

Chemische stoffen in het oog

Net als bij brandwonden door inwerking van chemische stoffen moet er veelvuldig gespoeld worden om de stof te verdunnen, te verwijderen uit het oog en verdere inwerking te voorkomen. Let bij het spoelen op dat de chemische stof niet in het andere oog komt. Houd het hoofd gedraaid naar de aangedane zijde en spoel vanaf de neuszijde naar buiten toe. Spoel tenminste 30 minuten met lauw stromend water (koud water is zeer onprettig voor het slachtoffer) en laat het slachtoffer altijd door een arts zien.

Blauw oog

Bij vechtpartijen komen klappen op het oog regelmatig voor. Doorgaans ontstaat hierdoor een bloeduitstorting rondom het oog en zwellen de oogleden op. Belangrijk is om na te gaan of er problemen zijn met zien, indien dat het geval is dient het slachtoffer zo snel mogelijk naar oogarts doorgestuurd te worden (zie ook oogkneuzing. Men kan het oog eventueel voorzichtig koelen met een natte doek. Wees voorzichtig met coldpacks omdat dit eenvoudig leidt tot bevriezing. Kijk of er schade is aan de oogkas en of de oogkas misschien gebroken is. Zijn er na een klap op het oog bloedingen in het witte deel van het oog zichtbaar, stuur het slachtoffer dan ter controle naar een arts. Denk bij een dubbelzijdig blauw oog altijd aan een schedelbasisfractuur.

Lasogen en sneeuwblindheid

Lasogen

Bevriezing van het oog

Bevriezing van het oog komt in Nederland niet vaak voor, maar is bij winterse temperaturen niet ondenkbaar. Een bevriezing van het oog uit zich als wazig zien.

Kneuzing van het oog

Spiegeltje bloed voor de iris, visusvermindering, pijn.