Inleiding in de ABCDE methode

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


De ABCDE-methodiek ook wel het ABCDE genoemd, is een gestructureerde methode om een slachtoffer te benaderen tijdens een hulpverlening. In de ABCDE wordt achtereenvolgens gekeken naar:

Oorsprong van de ABCDE-methodiek

Bij de opvang van traumaslachtoffers wordt al jaren gebruik gemaakt van het ATLS of Advanced Trauma Life Support protocol. Een slachtoffer wordt volgens een vaste aanpak benaderd, zijn vitale functies gecontroleerd en onderzocht op levensbedreigende aandoeningen en behandeld. Het protocol biedt een gestructureerde methode om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer en vooral niets te missen. Daarnaast is de methodiek gebaseerd op het adagium: 'treat first what kills first'. Ofwel: behandel hetgeen dat het meest levensbedreigend is het eerste, voordat men verder gaat met de volgende stap in het ABCDE. Ook in de Eerste Hulp wordt doorgaans met een vaste benadering van slachtoffers gewerkt. De ene cursus doet dat impliciet, zoals het Oranje Kruis, maar vele andere cursussen gebruiken daarvoor een aangepaste versie van het ABCDE dat in de ATLS ontwikkeld is.

Op deze wiki geven wij een overzicht van de ABCDE-methodiek, dat is aangepast voor eerstehulpverleners.

Waarom een vaste methodiek voor de EHBO?

Eerste Hulpverleners bouwen doorgaans weinig ervaring op met slachtoffers die ernstig gewond zijn of plotseling ernstig ziek zijn. Hierdoor treedt in deze situaties vaak veel stress op en raakt men even kwijt wat te doen. De ABCDE-methodiek biedt in die situatie houvast. Volgens een vast stramien worden een aantal punten nagelopen en men kan, als men het even niet meer weet, terugvallen op de methodiek. De kans dat ernstige letsels gemist worden is kleiner en men zal deze letsels in de juiste volgorde behandelen doordat de methodiek is gebaseerd op het "treat first what kills first" principe. Daarnaast wordt de methodiek wereldwijd gebruikt en ontstaat er dus een eenduidige hulpverlening, waar de professionele hulpverlener snel de hulpverlening over kan nemen van de EHBO'er en er snel informatie uitgewisseld kan worden over de situatie van het slachtoffer.

ABCDE-methodiek voor de Eerste Hulp

Deze wiki gebruikt een aangepaste versie van de ABCDE-methodiek die door professionele hulpverleners wordt gebruikt. De onderzoeken en handelingen zijn aangepast aan het niveau van de eerstehulpverlener. Opgemerkt moet worden dat we hier een uitgebreid overzicht geven, waarbij het onderzoek door sommige eerstehulpverleners beperkter gebruikt zal worden dan hier beschreven. Wanneer een bepaalde handeling behoort tot het niveau van de (ver)gevorderde hulpverlener wordt dit aangegeven.

Centrale principes in de ABCDE-methodiek zijn:

  • Treat first what kills first: behandel de meest levensbedreidende aandoeningen het eerste, volg het ABCDE en ga pas verder naar de volgende stap als alle stoornissen binnen een onderdeel behandeld zijn.
  • Do no further harm: maak de toestand van het slachtoffer niet erger dan het is. Doe geen dingen die je niet kunt en voer geen onnodige handelingen uit.

Achtereenvolgens worden behandeld:

Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de uitvoering van de ABCDE methode.

Start met de ABCDE-methodiek, ga naar Danger.

Bronvermeldingen

Op deze pagina wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen:[1][2][3][4]

  1. ATLS: Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 8th Edition, American College of Surgeons (American College of Surgeons, Chicago, 2008) ISBN 978-1-880696-31-6
  2. Acute Geneeskunde, zesde druk, Thijs et al. (Elsevier 2005) ISBN 90-352-2754-9
  3. Acute Medical Emergencies, The Practical Approach, Second Edition, Advanced Life Support Group (Wiley-Blackwell 2010) ISBN 978-0-7279-1854-3
  4. De Nederlandse Uitgave van Prehospital Trauma Life Support, NAEMT, Tweede druk (Elsevier Gezondheidszorg 2007) ISBN 978-0-323-03331-2