Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Anafylaxie

232 bytes toegevoegd, 21 mrt 2011 13:30
geen bewerkingssamenvatting
===Inleiding op onderwerp===
In Anafylaxie is een ernstige allergische reactie van het lichaam op een lichaamsvreemde stof (het allergeen) en kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Het lichaam reageert op de stof met een uit de hand gelopen allergische reactie, waarbij veel verschillende symptomen kunnen optreden. Een reactie kan snel verlopen en bij inadequaat ingrijpen tot de dood leiden.<br><br>Na contact met de lichaamsvreemde stof via de inleiding wordt huid, mond of andere slijmvliezen treedt er een korte introductie gegeven ontstekingsreactie op . Het immuunsysteem wordt geactiveerd en zet zijn cellen aan tot het produceren van stoffen verschillende stoffen die de ontstekingsreactie verder in gang zetten. Stoffen zoals histamine komen vrij in de bloedbaan en zorgen in het gehele lichaam voor het optreden van verschijnselen. Wat deze verschijnselen zijn hangt af van het onderwerpweefsel waar de stoffen terecht komen. In de huid zullen bijvoorbeeld de kleine vaten verwijden ([[vasodilatatie]]). Ook gaan de vaten 'lekken', waardoor vocht (geen bloed, de bloedcellen blijven in de bloedbaan) in de weefsels komt en zwelling veroorzaakt. Ook kunnen reacties optreden in de luchtwegen, de longen en op andere plaatsen.<br><br>Om een allergische reactie uit te lokken moet er sprake zijn van een allergeen, een stof die bij een persoon met een allergie een allergische reactie opwekt. Dit kunnen zeer verschillende stoffen zijn, zoals voedsel, voedseltoevoegingen, medicijnen, insectengif, latex (rubber). Bekende voedingsallergenen zijn onder andere pinda,s noten, schaaldieren, sesam en sommige fruitsoorten. Ook latex (zoals gebruikt in handschoenen, kleding en (medische) producten) kan een hevige reactie uitlokken. Sommige mensen zijn ook allergisch voor bepaalde medicijnen, zoals antibiotica.
===Symptomen en klachten===
Eerst volgt in verhalende vorm een beschrijving van Doordat dat de stoffen die door het immuunsysteem bij dit letsel of ziektebeeld behorende verschijnseleneen allergische reactie geproduceerd worden door het hele lichaam verspreid worden, zullen er overal klachten op kunnen treden. Een van de belangrijkste en symptomen. Bedenk dat een klacht iets gevaarlijkste reacties is wat het slachtoffer aan de hulpverlener [[Aandoeningen:Shock#Obstructieve_Shock|anafylactische shock]]. Ook kan vertellen, bijvoorbeeld: ik heb hoofdpijn,ik ben misselijk of ik heb er een pijnlijke grote teenacute belemmering van de [[luchtwegen]] ontstaan. Een symptoom is iets wat je als hulpverlener kan waarnemen Airway en C-spine· Vernauwing van de larynx door het slachtoffer benoemd kan wordenoedeem en contractie van gladde spiercellen. Dit leidt tot:· Benauwdheid· Stridor (piepend geluid bij inademing)· Hese stem· Jeuk, bijvoorbeeldbeklemd gevoel in de halsBreathing· Contractie (vernauwen) van de lagere luchtwegen. Dit leidt tot: braken· Benauwdheid· Hoesten· Beklemmend gevoel op de borst (echter geen angina pectoris)· PiepenCirculationDoor het lekken van vocht uit de bloedbaan en vasodilatatie daalt de bloeddruk. Je kunt als hulpverlener waarnemen dat iemand gebraakt heeftSlachtoffers komendaardoor in anafylactische shock. Een bleke huid in Zie daarvoor ook het geval hoofdstuk Circulation paragraaf Shock. Bij eenanafylactische shock is er, zoals bij alle vormen van shock zal het slachtoffer , een snelle en weke pols. Echter blijft decapillaire refill normaal. Let op: deze patiënten worden meestal niet snel noemen als klachtbleek, maar wordt wel door juist rood vanhuidskleur, de hulpverlener waargenomenzogenaamde “warme shock”. Dat wordt dan Disability· Slachtoffers kunnen een symptoom genoemdgevoel van naderend onheil, doodsangst krijgen· Hoofdpijn en duizeligheid· Verwardheid5BOSA2 – Vaardigheden Acute Geneeskunde 135Overige klachten· Huid en slijmvliezen: roodheid, zwelling (met name van lippen en tong), galbulten, uitslag, jeuk· Gastro-intestinaal: misselijkheid, overgeven, diarree.
<br>
Beschrijf duidelijk welke vragen een hulpverlener moet stellen, en welke vragen belangrijke informatie kunnen opleveren over de aard van het ziektebeeld.
AnafylaxieInleidingAnafylaxie (ana: tegenovergesteld en fylaxis: bescherming) is een doorgeschoten systemischeontstekingsreactie. De symptomen kunnen in veel orgaansystemen optreden, snel verlopen enlevensbedreigend zijn.PathofysiologieBij anafylaxie komen er antigenen in de bloedomloop terecht. Dit zorgt voor grootschalige activatie vanmestcellen en basofielen, twee typen ontstekingscellen. Deze cellen zetten vervolgens eenontstekingsmechanisme in gang, dat onder andere bestaat uit de afgifte van ontstekingsmediatoren alshistamine en tryptase.Door deze mediatoren neemt de permeabiliteit (doorgankelijkheid) van de vaatwand toe, waardoorvocht uit de circulatie lekt. Ook contraheren gladde spiercellen door deze ontstekingsreactie (in deluchtwegen) of ontspannen ze juist (in de bloedvaten).Uitlokkende factoren:· Voedsel: pinda’s, noten, schaaldieren, vis, melk, ei, sesam, voedseladditieven zijn bekendeallergenen· Gif van dieren: bijen- en wespensteken· Natuurlijk latex (in medische artikelen)· Medicatie· Röntgencontrastmedia
Symptomen en klachten
Doordat anafylaxie een systemische reactie is, ontstaan er in het hele lichaam klachten.Airway en C-spine· Vernauwing van de larynx door oedeem en contractie van gladde spiercellen. Dit leidt tot:· Benauwdheid· Stridor (piepend geluid bij inademing)· Hese stem· Jeuk, beklemd gevoel in de halsBreathing· Contractie (vernauwen) van de lagere luchtwegen. Dit leidt tot:· Benauwdheid· Hoesten· Beklemmend gevoel op de borst (echter geen angina pectoris)· PiepenCirculationDoor het lekken van vocht uit de bloedbaan en vasodilatatie daalt de bloeddruk. Slachtoffers komendaardoor in anafylactische shock. Zie daarvoor ook het hoofdstuk Circulation paragraaf Shock. Bij eenanafylactische shock is er, zoals bij alle vormen van shock, een snelle en weke pols. Echter blijft decapillaire refill normaal. Let op: deze patiënten worden meestal niet bleek, maar juist rood vanhuidskleur, de zogenaamde “warme shock”.Disability· Slachtoffers kunnen een gevoel van naderend onheil, doodsangst krijgen· Hoofdpijn en duizeligheid· Verwardheid5BOSA2 – Vaardigheden Acute Geneeskunde 135Overige klachten· Huid en slijmvliezen: roodheid, zwelling (met name van lippen en tong), galbulten, uitslag, jeuk· Gastro-intestinaal: misselijkheid, overgeven, diarree.
Handelen
Een slachtoffer met een anafylactische reactie kan hier mee bekend zijn. Deze personen dragen vaak

Navigatiemenu