Shout for help

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Het tijdig inroepen van extra hulp is voor een goede hulpverlening essentieel. In shout for help wordt een collega of omstander gevraagd om in de buurt te blijven om je te assisteren waar nodig.

Hulpverlenen doe je bij voorkeur niet alleen. In veel situaties zullen er omstanders zijn waarvan je als hulpverlener goed gebruik kan maken. Soms zal er niemand in je directe omgeving zijn en moet (letterlijk) om hulp roepen, op een noodbel drukken of hopen dat er toevallig iemand langs komt. Shout for help is dan ook letterlijk 'het roepen/vragen om hulp'.

Vraag direct als je aankomt bij de ongevalssituatie om hulp, omdat omstanders de neiging hebben om te vertrekken als iemand zich opwerpt op Eerste Hulp te gaan verlenen. Spreek iemand direct aan: 'Meneer, kunt u bij me blijven, ik heb uw hulp zo nog nodig'. Zorg ervoor dat iemand zich aangesproken voelt, stel een beleefde doch dringende vraag. Met 'Kan iemand me misschien even helpen' voelt een groep zich niet aangesproken.

Waarvoor kan je omstanders vragen je te helpen?

Soms zijn er omstanders die ook beschikken over een diploma Eerste Hulp, of verpleegkundige of arts zijn. Vraag hen je te helpen en eventueel de hulpverlening over te nemen.


Terug naar Response. Verder naar Airway and C-Spine.


Bronvermeldingen

Op deze pagina wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen:[1][2][3][4][5][6]

  1. ATLS: Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 8th Edition, American College of Surgeons (American College of Surgeons, Chicago, 2008) ISBN 978-1-880696-31-6
  2. Acute Geneeskunde, zesde druk, Thijs et al. (Elsevier 2005) ISBN 90-352-2754-9
  3. Acute Medical Emergencies, The Practical Approach, Second Edition, Advanced Life Support Group (Wiley-Blackwell 2010) ISBN 978-0-7279-1854-3
  4. De Nederlandse Uitgave van Prehospital Trauma Life Support, NAEMT, Tweede druk (Elsevier Gezondheidszorg 2007) ISBN 978-0-323-03331-2
  5. Blokboek Vaardigheden Acute Geneeskunde, Editie 2011-2012 (UMCN VAG)
  6. SIGMA HANDBOEK, Daan Weerheijm