Evenementenhulp:Inleiding

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: C.P.P. van Romburgh. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Evenementenhulpverlening is de meestal verplichte hulpverlening door eerste hulp verleners (EHV-ers) en eventueel Bedrijfs Hulpverleners (BHV-ers) op een evenemententerrein. Binnen de vereisten voor het verkrijgen van een vergunning voor een evenement zal de GHOR vaak een advies geven met betrekking tot de medische veiligheid aan de organisator. Een (grote) samenkomst van mensen leidt namelijk tot een groter risico op gezondheidsproblematiek. Verschillende evenementen hebben echter verschillende risicofactoren. Daarom gebruikt men de Leidraad Veiligheid Publieksevenementen van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) en de handreiking Geneeskundige Advisering Publieksevenementen (GAP) van de GHOR.

Aantallen hulpverleners

Zowel de Leidraad Veiligheid Publieksevenementen als de Handreiking Geneeskundige Advisering Publieksevenementen gaan uit van een risicoanalyse van het voorgestelde evenement. Op basis hiervan komen potentiële risico's naar voren waarop de geneeskundige inzet van een evenement kan worden aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drank- en drugsgebruik, leeftijd van deelnemers, activiteiten, onderscheid tussen deelnemers en toeschouwers, weersomstandigheden, terrein, bereikbaarheid, capaciteit van reguliere hulpverleningsketen, etcetera.

Op basis hiervan en eventueel kengetallen van vorige edities of soortgelijke evenementen kan dan een bepaalde hoeveelheid hulpverleners ge-eist worden in de vergunning. Ook wordt er dan een inschatting gemaakt van de benodigde niveau's van hulpverlening. Is een ehbo-post met een koffer en een tafel en stoel voldoende, of zijn er ook artsen of zelfs ambulances noodzakelijk? Ook deze differentiatie wordt opgenomen in de vereisten in de vergunning.

De vereisten voor een dorps braderie en een groot meerdaags muziekevenement zijn zeer verschillend, op het eerste kan inderdaad door 2 EHV-ers bezet worden, terwijl het muziekevenement 24 uur per dag 60 eerste hulpverleners vergt, met 2 ambulances en een medische dienst met artsen en verpleegkundigen.

Statistisch gezien is de kans op een verstoring van de gezondheid voor het individu kleiner naar mate de hoeveelheid mensen stijgt, maar praktisch gezien heb je dan toch meer mensen die hulp behoeven, omdat er gewoon meer mensen zijn. Daarom is evenementen hulp op het gezondheidsvlak essentieel.

Meer informatie over het organiseren en goed voorbereid meedoen aan een sportevenement is te vinden op www.sportzorg.nl/goedvoorbereid