Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Traumahelikopter

713 bytes verwijderd, 18 feb 2012 12:09
geen bewerkingssamenvatting
Bij ernstige ongevallen kan een {{Status| |mainauthor= [[Pim]]|coauthor= [[]]|controller= |supervisor= [[Pim]] |niveau= [[Handleiding#Niveau|Beginner]] |status= [[Handleiding#Status|Incompleet]]}}  Het Mobiel Medisch Team (, ook wel MMT) worden gealarmeerd. Het team bestaat uitminimaal een arts (anesthesist of chirurg) genoemd wordt ingezet bij ernstige ongevallen en een verpleegkundige. Afhankelijk van het vervoermiddeleventueel aangevuld met een chauffeur bij het grondgebonden MMT of een piloot metnoodsituaties waarbij de ambulance dienst over onvoldoende middelen beschikt om het helikoptergebonden MMT. De arts is opgeleid om eerste hulp slachtoffer te verlenen buiten het ziekenhuis inalle omstandighedenstabiliseren. Op deze manier Het MMT kan vroegtijdig gestart worden in twee vormen uitrukken: over de weg met specialistische medischebehandelingeen MMT-busje, die anders pas in het ziekenhuis kan plaatsvinden. Het MMT ondersteunt deambulancemedewerkers bij het stabiliseren of door middel van de patiënten zodat ze vervoerd kunnen wordeneen Trauma Helikopter ook wel LifeLiner genoemd.Indicaties voor de inzet In Nederland zijn er 4 standplaatsen van een het MMT zijn onder andere: grote ongevallenAmsterdam (VUmc), neurologisch letselNijmegen (Radboud),assistentie bij Groningen (kinderUMCG)reanimatie, noodzaak tot verslapping en intubatie, ernstig thoraxletsel, ongevalmet beknelling Rotterdam (verkeer/bedrijfErasmus) enzovoorts. Het MMT-artsen kunnen en mogen op straat handelingenverrichten waar de ambulanceverpleegkundige niet bevoegd voor isbestaat uit 1 arts (chirurg of anesthesioloog), zoals het sederen een gespecialiseerd verpleegkundige en verslappenvan patiënten, het inbrengen van een thoraxdrain en het verrichten van operatieve ingrepenhelikopterpiloot. Daarnaastheeft Indien het MMT veel meer ervaring in met een busje uitrukt zal de opvang en behandeling van ongevalsslachtoffers en kinderenverpleegkundige als chauffeur optreden.Een MMT werkt vanuit één van de 11 traumacentra in Nederland[[Bestand:LL3. Alle 11 MMT's kunnen beschikkenjpg|400px|thumb|left|Lifeliner 3 Nijmegen]] over een voertuig, 4 locaties beschikken ook over een helikopterLees meer: http: de zogenaamde Lifeliner oftraumahelikopter//nl.wikipedia. Dit zijn het UMC St Radboud in Nijmegen, VUmc in Amsterdam, Erasmus MC inRotterdam org/wiki/Mobiel_Medisch_Team en UMC Groningenhttp://www. Deze helikopter wordt primair gebruikt om de MMTanwb-medical-arts naar de plek vanair.nl/ het ongeval te vervoeren. Patiënten worden alleen bij significante tijdwinst per helikopter vervoerd.[[Categorie:Hulpdiensten]]
2
bewerkingen

Navigatiemenu