Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

De Vijf Regels

475 bytes toegevoegd, 18 mrt 2011 19:54
Regel 3: Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
====Regel 3: Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting====
Een ongeval of een plotseling optredend probleem onwelwording is voor het slachtoffer vaak zowel slachtoffers als hulpverleners een stressvolle gebeurtenis die leidttot , waarbij van beiden veel stress en angstgevraagd wordt. Voor het Het slachtoffer is het erg prettig als voor verdere hulp afhankelijk van de hulpverlener rust uitstraalt en hetslachtoffer gerust kan stellenverwacht van hem een rustige en kalme houding. Ook bij familieleden of omstanders zit de schrik er vaak goed in en familie van het slachtoffer zijn erg geschrokken en verwachten datkan leiden tot verschillende de hulpverlener zijn werk doet. Er komen veel emotiesbij kijken, zoals angst, verdriet en soms agressie en verdriet. Aan de hulpverlener de taak om -naast het verlenen van Eerste Hulp- daar op een goede manier mee om te gaan. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker wanneer het om een ernstig ongeval of onwelwording gaat. Een EHBO-er is er in de eersteplaats voor het slachtoffer, en zal dan ook zoveel mogelijk proberen om het slachtoffer gerust te stellen.Belangrijk is dat je <p>Blijf bij het slachtoffer blijft, zodat het slachtoffer zich niet en blijf met hem in de steek gelaten voelt enweet dat hij geholpen wordtgesprek. Praat In het begin zal het gesprek er met het slachtoffername op gericht zijn om informatie te verzamelen. Later, als er tijd is, hoewel kan dat niet altijd even gemakkelijk is. Probeerbijvoorbeeld een gesprek aan te knopen ook over andere (alledaagse ) dingengaan, over zoals wat het slachtoffer vandaag gingaan het doenwas, wie hij is of waar hij woont, enzovoorts. Maak het slachtoffer duidelijk dat je er bent om te helpen en dat er hulp onderweg is. Betrek eventueel een van de familieleden van het slachtoffer er bij, zodat het slachtoffer een bekende naast zich heeft. Vaak hebben slachtoffers behoefte aan contact, zo kun je een handvast houden, of een arm om de schouder slaan. Vertel tijdens het nalopen van het protocol slachtoffer wat je doetgaat doen tijdens je onderzoek en behandeling, zodat hij weet wat er komen gaat. Probeer eerlijk te zijn over je bevindingen zijn. Vertel altijd de waarheid, maar ben voorzichtig met het geven uitspreken vanvermoedens. Maak , om het slachtoffer niet nodeloos ongerustte maken.</p>
Vraag het slachtoffer of familie of vrienden gewaarschuwd moeten worden.
Vaak staan erg veel omstanders rond een slachtoffer, probeer deze op afstand te houden, want voor het
het voorkomen van verblinding en warmte door de brandende zon.
<br />
 
====Regel 4: Zorg voor deskundige hulp====
In veel gevallen zal het niet de EHBO-er zijn die de eindbehandeling van een slachtoffer verzorgt. In dat

Navigatiemenu