Ottawa Ankle Rules

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd/Expert / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Landmarks buitenzijde (lateraal) van de enkel/voet.
Landmarks binnenzijde (mediaal) van de enkel/voet.

De Ottawa Ankle Rules zijn een aantal regels die door professionele hulpverleners kunnen worden gebruikt om te beslissen of bij enkelletsel een röntgenfoto noodzakelijk is om een botbreuk uit te sluiten. Hiermee kan men onderzoeken of er sprake is van een verstuikte enkel of een gebroken enkel.

Bij de Ottawa Ankle Rules worden de volgende controles uitgevoerd:

  • Onmogelijkheid om de aangedane enkel te belasten (oftewel: 4 stappen kunnen zetten)
  • Drukpijn achter de mediale malleolus
  • Drukpijn achter de laterale malleolus
  • Drukpijn op de basis van de 5e metatarsale
  • Drukpijn op het os naviculare

Als aan één van deze voorwaarden is voldaan, zijn de klachten verdacht voor een botbreuk en kan een arts besluiten om een röntgenfoto te maken. Bij kinderen onder de 18 jaar is er geen goed onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de methode, maar kan deze mogelijk wel worden toegepast.

Ottawa Ankle Rules en Eerst Hulp

In de eerste hulp is er niet direct plaats voor de volledige Ottawa Ankle Rules omdat het juist toepassen van deze regels enige ervaring en medische achtergrondkennis vereisen. Echter, wordt in de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp [1] wel beschreven dat als een slachtoffer na een enkeltrauma niet in staat is om vier stappen zonder hulp te lopen, dat hij moet worden doorverwezen naar een (huis)arts. Dit geldt ook wanneer de zwelling na vier tot vijf dagen niet minder is geworden of wanneer de pijn alleen maar toeneemt (botbreuken/compartimentsyndroom).

Uitvoering

Testen drukpijn achterste 6 centimeter van de laterale malleolus (buitenzijde van de enkel).

Testen drukpijn achterste 6 centimeter van de laterale malleolus (buitenzijde van de enkel).

Testen drukpijn ter hoogte van het proximale deel metatarsale 5 (buitenzijde van de voet).

Testen drukpijn ter hoogte van het proximale deel metatarsale 5 (buitenzijde van de voet).

Testen drukpijn achterste 6 centimeter van de mediale malleolus (binnenzijde van de enkel).

Testen drukpijn achterste 6 centimeter van de mediale malleolus (binnenzijde van de enkel).

Testen drukpijn ter hoogte van het os naviculare (binnenzijde van de voet).

Testen drukpijn ter hoogte van het os naviculare (binnenzijde van de voet).

Referenties

  1. Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016, Het Oranje Kruis en Het Nederlandse Rode Kruis, https://www.ehbo.nl/fileadmin/assets-hetoranjekruis/documents/Nieuws/Richtlijnen/Nederlandse_Eerste_Hulp_Richtlijnen_2016_DEFINITIEF.pdf