CursusABCDE:Shout for Help

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is alleen bestemd voor gebruik in de cursus ABCDE binnen Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Nijmegen.

Terug naar home-pagina


Bij de benadering van een slachtoffer zijn een aantal zaken belangrijk. Allereerst natuurlijk om als hulpverlener rustig te blijven, niet in paniek te raken en op een gestructureerde manier Eerste Hulp te verlenen. De onderdelen DRS oftewel Danger (gevaar), Response (reactie) en Shout for Help (roep om hulp) vormen de eerste basis voor de start van de hulpverlening. Men gaat na of er een direct gevaar is voor hulpverlener, omstanders en slachtoffers en neemt zonodig dat gevaar weg. Daarna wordt gekeken of het slachtoffer aanspreekbaar is, of niet reageert op aanspreken en voorzichtig schudden. Hulpverlenen doe je bij voorkeur nooit alleen, dus wordt in een vroeg stadium een omstander of collega hulpverlener gevraagd om je te assisteren.

Hulpverlenen doe je bij voorkeur niet alleen. In veel situaties zullen er omstanders zijn waarvan je als hulpverlener goed gebruik kan maken. Soms zal er niemand in je directe omgeving zijn en moet (letterlijk) om hulp roepen, op een noodbel drukken of hopen dat er toevallig iemand langs komt. Shout for help is dan ook letterlijk 'het roepen/vragen om hulp'.

Vraag direct als je aankomt bij de ongevalssituatie om hulp, omdat omstanders de neiging hebben om te vertrekken als iemand zich opwerpt op Eerste Hulp te gaan verlenen. Spreek iemand direct aan: 'Meneer, kunt u bij me blijven, ik heb uw hulp zo nog nodig'. Zorg ervoor dat iemand zich aangesproken voelt, stel een beleefde doch dringende vraag. Met 'Kan iemand me misschien even helpen' voelt een groep zich niet aangesproken.

Waarvoor kan je omstanders vragen je te helpen?

Soms zijn er omstanders die ook beschikken over een diploma Eerste Hulp, of verpleegkundige of arts zijn. Vraag hen je te helpen en eventueel de hulpverlening over te nemen.

Terug naar CursusABCDE:Response. Verder naar CursusABCDE:Airway.