Controle van het bewustzijn

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner/Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


De controle van het bewustzijn is een belangrijke stap in de benadering van een slachtoffer in de Eerste Hulp. Deze controle vindt op twee momenten plaats: kortstondig bij de initiële benadering van het slachtoffer en uitgebreider in Disability. De controle van het bewustzijn is onderdeel van de ABCDE-methodiek.

Het bewustzijn kan op meerdere manieren worden beoordeeld en er zijn meerdere classificaties van het bewustzijn mogelijk:

 • Aanspreekbaar of niet aanspreekbaar.
 • De AVPU score waarbij er een onderscheid gemaakt wordt in reactie:
  • Alert
  • Verbal: reageert op aanspreken
  • Pain: reageert op pijnprikkel
  • Unresponsive: reageert op geen enkele prikkel
 • De Glasgow Coma Scale of EMV, die door artsen en de ambulancedienst gebruikt wordt. Hierbij wordt aan de hand van drie componenten het bewustzijn gescoord. Men kijkt naar: reactie van de ogen, motorische reactie en verbale reactie op een pijnprikkel.

Controle van het bewustzijn in de Eerste Hulp

 • Spreek het slachtoffer luid en duidelijk aan
  • Indien deze reageert en de ogen opent, vraag hem wat er gebeurd is
  • Indien deze niet reageert, schud voorzichtig aan beide schouders

Controleer ook:

 • Reageert het slachtoffer op pijn?
 • Kan hij antwoord geven op eenvoudige vragen? Volgt hij eenvoudige instructies op?

Pijnprikkel

In eerdere uitgaves van Het Oranje Kruis Boekje werd de pijnprikkel nog aangeleerd. De pijnprikkel werd toegediend bij een slachtoffer dat niet reageerde op aanspreken. Men kneep in de monnikskapspier en indien het slachtoffer niet reageerde werd aangenomen dat hij bewusteloos was. In de 25ste druk is de pijnprikkel echter niet langer opgenomen in het boekje, omdat deze vaak onjuist werd uitgevoerd en slachtoffers hier vaak nog lang last van hielden. Daarnaast kan de pijnprikkel bij een slachtoffer met wervelletsel het letsel verergeren.

In de praktijk zal de ervaren eerstehulpverlener de pijnprikkel vaak toch toepassen als hij bekwaam is om deze handeling uit te voeren. Professionele hulpverleners voeren de pijnprikkel altijd uit om het bewustzijn te bepalen.

Op deze pagina bespreken we de pijnprikkel niet, meer hierover is te lezen op de pagina: pijnprikkel.