BeFAST

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner/Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Om de symptomen van een CVA of TIA snel te kunnen herkennen kan gebruik worden gemaakt van de Be FAST-test. Be Fast

  • Face: (gezicht): vraag het slachtoffer of hij zijn tanden kan laten zien en let hierbij op een eventueel

scheve mond of een hangende mondhoek. Kijk ook naar hangende oogleden.

  • Arms (armen): vraag het slachtoffer om beide armen tegelijkertijd naar voren te strekken met de

handpalm naar boven, de ogen te sluiten en de armen omhoog te houden. Kijk of een arm niet naar beneden zakt, rondzwalkt of wegdraait (proneert). De ogen moeten tijdens deze test gesloten blijven.

  • Speech: (spraak): let op veranderingen in het spreken, zoals niet meer goed uit de woorden kunnen

komen of onduidelijk spreken. Vraag aan familie/omstanders of er iets veranderd is in de spraak.

  • Time: (tijd): vraag aan het slachtoffer of aan omstanders hoe lang de symptomen al bestaan.

Indien één of meer van de onderdelen van de Be FAST-test positief zijn dient men te denken aan een CVA of TIA en dient zo snel mogelijk professionele hulp worden ingeschakeld!