Reddingswezen

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Reddingswezen is de afgekorte naam voor het Het Nederlands Tijdschrift voor EHBO en Reddingwezen, een uitgave van het Oranje Kruis. Het tijdschrift dat tweemaandelijks verschijnt is tevens het officiële orgaan van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Nederlandse Vereniging van Arts-docenten in de Eerste Hulp.[1]

In het tijdschrift worden officiële mededelingen op het gebied van (nieuwe) leerstof, regelingen, examinering en verlenging van diploma's, alsmede (achtergrond) artikelen over eerstehulpverlening en eerstehulponderwijs gepubliceerd.