Inleiding in de ABCDE methode: verschil tussen versies

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
[gecontroleerde versie][gecontroleerde versie]
Regel 9: Regel 9:
  
 
===Hoe werkt een protocol?===
 
===Hoe werkt een protocol?===
 +
Een protocol werkt op basis van beslisschema's. Afhankelijk van de situatie en zijn waarnemingen maakt de hulpverlener een keuze tussen verschillende conclusies, waaraan specifieke acties verbonden zijn. Stapsgewijs worden zo een aantal belangrijke punten doorlopen, waarbij men pas na de volgende stap gaat als diegene waar men mee bezig is is afgerond of veiliggesteld.

Versie van 7 apr 2011 om 10:19

Bij de opvang van traumaslachtoffers wordt al jaren gebruik gemaakt van het ATLS of Advanced Trauma Life Support protocol. Een slachtoffer wordt volgens een vaste aanpak benaderd, onderzocht op levensbedreigende letsels en behandeld. Het protocol biedt een gestructureerde methode om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer en vooral niets te missen. Ook in de Eerste Hulp wordt doorgaans met een vaste benadering van slachtoffers gewerkt. De ene cursus doet dat impliciet, zoals het Oranje Kruis, maar vele andere cursussen gebruiken daarvoor een aangepaste versie van het ABCDE dat in de ATLS ontwikkeld is.

Op deze wiki geven wij een overzicht van het ABCDE, dat is aangepast voor eerstehulpverleners.

Waarom een protocol voor de EHBO?

Eerste Hulpverleners bouwen doorgaans weinig ervaring op met slachtoffers die ernstig gewond zijn of plotseling ernstig ziek zijn. Hierdoor treedt in deze situaties vaak veel stress op en raakt men even kwijt wat te doen. Een protocol biedt in die situatie houvast. Volgens een vast stramien worden een aantal punten nagelopen en men kan, als men het even niet meer weet, terugvallen op het protocol. De kans dat ernstige letsels gemist worden is kleiner en men zal deze letsels in de juiste volgorde behandelen.

Hoe werkt een protocol?

Een protocol werkt op basis van beslisschema's. Afhankelijk van de situatie en zijn waarnemingen maakt de hulpverlener een keuze tussen verschillende conclusies, waaraan specifieke acties verbonden zijn. Stapsgewijs worden zo een aantal belangrijke punten doorlopen, waarbij men pas na de volgende stap gaat als diegene waar men mee bezig is is afgerond of veiliggesteld.