Inleiding in de ABCDE methode: verschil tussen versies

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
[gecontroleerde versie][gecontroleerde versie]
Regel 1: Regel 1:
In de traumazorg is het al jaren gebruikelijk dat een slachtoffer volgens een vaste aanpak wordt
+
Bij de opvang van traumaslachtoffers wordt al jaren gebruik gemaakt van het [[ATLS]] of [[Advanced Trauma Life Support]] protocol. Een slachtoffer wordt volgens een vaste aanpak benaderd, onderzocht op levensbedreigende letsels en behandeld. Het protocol biedt een gestructureerde methode om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer en vooral niets te missen. Ook in de Eerste Hulp wordt doorgaans met een vaste [[BasisEH:Benadering|benadering]] van slachtoffers gewerkt. De ene cursus doet dat impliciet, zoals het [[Oranje Kruis]], maar vele andere cursussen gebruiken daarvoor een aangepaste versie van het ABCDE dat in de [[ATLS]] ontwikkeld is.
benaderd, om een zo goed mogelijk beeld van de toestand van het slachtoffer te krijgen.
+
<br>
Omdat er bij een ongevalsituatie vaak erg veel stress en chaos is, biedt het protocol houvast aan de
+
<br>
aanwezige hulpverlener bij zijn benadering van het slachtoffer.
+
Op deze wiki geven wij een overzicht van het ABCDE, dat is aangepast voor eerstehulpverleners.
In de loop van deze cursus is een protocol ontwikkeld dat dicht ligt bij het Advanced Trauma Life
+
<br>
Support-protocol (ATLS), zoals dat door de ambulancedienst en op de spoedeisende hulp gebruikt
+
<br>
wordt. Het ATLS protocol wordt later in dit hoofdstuk besproken.
+
===Waarom een protocol voor de EHBO?===
Waarom een protocol voor de EHBO?
+
Eerste Hulpverleners bouwen doorgaans weinig ervaring op met slachtoffers die ernstig gewond zijn of plotseling ernstig ziek zijn. Hierdoor treedt in deze situaties vaak veel stress op en raakt men even kwijt wat te doen. Een protocol biedt in die situatie houvast. Volgens een vast stramien worden een aantal punten nagelopen en men kan, als men het even niet meer weet, terugvallen op het protocol. De kans dat ernstige letsels gemist worden is kleiner en men zal deze letsels in de juiste volgorde behandelen.
Een acute gebeurtenis, zoals een ongeval of het plotseling ineenzakken van een slachtoffer is voor
 
zowel omstanders als hulpverleners zeer stressvol. In korte tijd moet veel gebeuren en vaak raken
 
hulpverleners door alle chaos in de war en vergeten bepaalde zaken uit te vragen. Het protocol (wordt
 
ook wel ‘rijtje’) genoemd, is een handig hulpmiddel om op terug te vallen en geeft houvast bij de
 
evaluatie van een slachtoffer. Ook in de EHBO blijkt dit een belangrijke waarde te hebben. Dankzij een
 
protocol is het mogelijk om problemen snel te vinden, de juiste hulp in te schakelen en problemen te
 
behandelen. In de cursus Vaardigheden Acute Geneeskunde wordt gebruik gemaakt van een
 
aangepaste versie van het ATLS-protocol. In de rest van dit hoofdstuk wordt de werking van dit protocol
 
verder uitgelegd.
 
  
 
+
===Hoe werkt een protocol?===
Hoe werkt een protocol?
 
Een protocol is een gestructureerd algoritme om vitale functies bij een slachtoffer na te lopen en om
 
letsels in kaart te brengen. Een belangrijke regel die we in acht nemen bij het volgen van een protocol
 
is: ‘Treat First what Kills First’, wat inhoudt dat wat hoger in het protocol staat voor alles gaat wat er na
 
komt. Een voorbeeld:
 
5BOSA2 – Vaardigheden Acute Geneeskunde 29
 
Een EHBO-er komt bij een slachtoffer dat een obstructie in de luchtweg heeft doordat een aardappel in
 
de luchtpijp is geschoten. Volgens het ABCDE protocol is dit een probleem in de Airway, want de
 
luchtweg is niet vrij. Voordat verder wordt gegaan met Breathing, moet eerst de stoornis in de Airway
 
worden opgeheven. Pas als de luchtweg vrij is wordt er gekeken naar de ademhaling.
 
Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, mag er pas naar een volgende stap in het protocol gegaan
 
worden als alle stoornissen in de huidige stap zijn opgeheven en deze veiliggesteld is.
 
Meestal wordt een protocol weergegeven in een beslisschema, waarin de
 
essentie van een protocol wordt weergegeven. Rechts van deze tekst is
 
een opzet weergegeven van een dergelijk beslisschema. Het grote blok
 
met een dikke zwarte rand geeft een onderdeel van het protocol weer,
 
zoals bijvoorbeeld Breathing. Het kleine rechthoekige blok geeft een
 
opdracht weer, zoals ‘Controleer de ademhaling’. Zodra deze opdracht is
 
uitgevoerd, volgt men de peil naar het volgende punt in het schema, in dit
 
geval een ruit, die een vraag of voorwaarde weergeeft. Vanaf deze ruit zijn
 
twee of meer wegen mogelijk, afhankelijk van het antwoord op de vraag of
 
voorwaarde.
 
Een rechthoekvorm met een golvende lijn geeft een verwijzing naar een
 
subprotocol waarin bijvoorbeeld een aantal afwegingen worden gemaakt
 
voor een bepaalde aandoening. Wanneer het protocol je langs een
 
dergelijk subprotocol leidt, word je gevraagd om die aandoeningen aan
 
de hand van je kennis of een subprotocol te overwegen. In de meeste
 
gevallen verwijst een pijl van een subprotocol weer terug naar het
 
DRS.ABCDE protocol, zodat je verder kunt op het punt waar je het
 
protocol verliet.
 
5BOSA2 – Vaardigheden 30 Acute Geneeskunde
 

Versie van 22 mrt 2011 om 17:59

Bij de opvang van traumaslachtoffers wordt al jaren gebruik gemaakt van het ATLS of Advanced Trauma Life Support protocol. Een slachtoffer wordt volgens een vaste aanpak benaderd, onderzocht op levensbedreigende letsels en behandeld. Het protocol biedt een gestructureerde methode om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de toestand van het slachtoffer en vooral niets te missen. Ook in de Eerste Hulp wordt doorgaans met een vaste benadering van slachtoffers gewerkt. De ene cursus doet dat impliciet, zoals het Oranje Kruis, maar vele andere cursussen gebruiken daarvoor een aangepaste versie van het ABCDE dat in de ATLS ontwikkeld is.

Op deze wiki geven wij een overzicht van het ABCDE, dat is aangepast voor eerstehulpverleners.

Waarom een protocol voor de EHBO?

Eerste Hulpverleners bouwen doorgaans weinig ervaring op met slachtoffers die ernstig gewond zijn of plotseling ernstig ziek zijn. Hierdoor treedt in deze situaties vaak veel stress op en raakt men even kwijt wat te doen. Een protocol biedt in die situatie houvast. Volgens een vast stramien worden een aantal punten nagelopen en men kan, als men het even niet meer weet, terugvallen op het protocol. De kans dat ernstige letsels gemist worden is kleiner en men zal deze letsels in de juiste volgorde behandelen.

Hoe werkt een protocol?