Circulation and bleeding control

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Anatomie

De anatomie

Normale functie

De circulatie is het systeem dat het bloed rondpompt en vervoert door het lichaam: Van de longen waar het bloed geoxygeneerd (van zuurstof voorzien) en geventileerd (van CO2 ontdaan) wordt naar het lichaam waar de weefsels van zuurstof worden voorzien en het koolzuur afgevoerd wordt. Het bloed wordt door het hart via de slagaders (arteriën) naar de weefsels vervoerd, waarna de zuurstof uit het bloed wordt gehaald en door de weefsels verbrand wordt. Dit geeft koolzuur (CO2) als afvalstof, wat via de aders (venen) terug naar het hart wordt vervoerd. Vervolgens wordt het veneuze bloed naar de longen vervoerd waar verse zuurstof het bloed binnenkomt en CO2 het bloed verlaat. Ten slotte wordt het bloed terug naar het hart vervoerd om weer de circulatie in gepompt te worden.

Oorzaken van stoornissen in Circulation

De circulatie is een uitgebreid systeem en oorzaken kunnen op meerdere plaatsen gelegen zijn. Problemen kunnen primair in het hart gelegen zijn, zoals bij een hartinfarct, hartstilstand, hartritmestoornis of een harttamponade, waardoor het hart slechter functioneert. Er kan ook sprake zijn van ernstig bloedverlies, een obstructie in een groot bloedvat, maar ook kan het bloed ongunstig verdeeld zijn in het lichaam.

De belangrijkste oorzaak van problemen in de circulatie is een hartinfarct, waardoor de pompfunctie van het hart is aangetast. Er kunnen ernstige hartritmestoornissen zoals ventrikelfibrillatie optreden leidend tot een circulatiestilstand. Een hartinfarct geeft ernstige pijn op de borst, vaak met begeleidende symptomen zoals benauwdheid, zweten en grauw zien. Soms treedt als gevolg van een andere ziekte of aangeboren afwijking, of uit het niets een hartstilstand op. Een harttamponade kan veroorzaakt worden door een ongeval waarbij een flinke klap de borstkas heeft geraakt.

Door veranderingen in het vaatstelsel kan een absoluut of relatief tekort aan circulerend bloedvolume optreden: shock. Dit kan veroorzaakt worden door ernstig inwendig of uitwendig bloedverlies, een obstructie in een van de grote vaten, een allergische reactie (anafylaxie), of door problemen in het hart zelf.

Een spanningspneumothorax kan een obstructie geven in de grote vaten in de borstkas en daardoor shock veroorzaken.

Afwijkingen in de Circulation

Verstoringen in de circulatie kunnen op verschillende manieren plaatsvinden: -Er kan te weinig bloed in de circulatie aanwezig zijn (zoals bij verbloeding) -Het hart kan te weinig of geen pompkracht hebben (zoals bij een hartinfarct of hartstilstand), -Grote delen van de circulatie kan afgesloten zijn waardoor de bloeddoorstroming stopt (zoals bij een spanningspneumothorax of een grote longembolie). -Het vaatstelsel zo verwijdt dat er ondanks een normale hoeveelheid bloed in de circulatie relatief te weinig volume is (zoals bij een allergische reactie of na een acute dwarslaesie). In de traumatologie, en zeker bij de geneeskundige combinatie is bloedverlies de belangrijkste veroorzaker van een circulatiestoornis. Daarom is in de ALS koffer het grootste deel van het onderdeel C gericht op infusietherapie en bloedstelpen.

Alarmsymptomen Koptekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst

Controles in de ...

Welke controles en hoe?

Handelingen in de ...

Welke handelingen, hoe waarom?

Aandoeningen

Welke aandoeningen?

Samenvatting

OverzichtShock Hartinfarct Angina Pectoris