Inhalatietrauma

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Een inhalatietrauma ontstaat door het inademen van hete gassen of lucht, rook of vuur. De hitte zorgt voor verbranding van de luchtwegen met zwelling en blaarvormig als gevolg, waardoor een bedreiging van de luchtwegen en later een luchtwegbelemmering kan ontstaan. Met name branden in een gesloten ruimte, waarbij de temperatuur flink oploopt (zoals een binnenbrand), is er een vergroot risico op het ontstaan van een inhalatietrauma. Bij een steekvlam in het gelaat treedt zelden een inhalatietrauma op.[1]

De zwelling van de luchtwegen treedt doorgaans niet direct op, maar kan ook pas na enkele uren ontstaan. Soms ontstaan de symptomen pas na 24 uur. De zwelling kan zeer snel ontstaan en snel leiden tot een volledige belemmering van de luchtwegen.

Tekenen van een (mogelijk) inhalatietrauma zijn:

Een inhalatietrauma is een levensbedreigende situatie. Bij verdenking op een inhalatietrauma en in situaties waar er een risico op een inhalatietrauma is dient men, zonder dat er al tekenen zijn van een beginnende luchtwegobstructie, met spoed professionele hulpverleners in te schakelen. Zij kunnen starten met het geven van zuurstof en de luchtwegen veiligstellen doormiddel van intubatie of het aanleggen van een tijdelijke luchtweg.

Eerste Hulp

De eerste hulp bij inhalatietrauma is:

Getrainde hulpverleners kunnen eventueel zuurstof toedienen met een non-rebreathermask met 15L per minuut. Dit zorgt voor voldoende zuurstof en wast eventuele koolmonoxide uit. Bij brandende plastics is er soms sprake van het inademen van andere schadelijke gassen zoals blauwzuurgas (cyanide), mond-op-mondbeademing dient men dan achterwege te laten omdat dit voor de hulpverlener een risico kan vormen.

Bronvermeldingen

  1. Cursusboek 'Cursus Brandwondbehandeling', Brandwondencentrum Beverwijk 2012