Exposure and secondary survey

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Jop.vandenberg. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Het laatste onderdeel van het ABCDE protocol is Exposure. In Exposure wordt de patient nauwkeurig onderzocht en worden andere letsels behandeld. Er wordt een anamnese afgenomen met SAMPLE. Afkoeling wordt voorkomen.

Voorkomen van onderkoeling

Men onderscheid twee vormen van onderkoeling: 1) Lichte onderkoeling, met de klassieke kenmerken zoals rillen, het koud hebben, blauwe lippen, bleke huid. 2) Ernstige onderkoeling, met verraderlijke kenmerken zoals bewusteloosheid, sufheid, moeheid, NIET koud hebben, chagrijnigheid.

Een beeld van ernstige onderkoeling kan erg lijken op dronkenschap. Ingewikkelder wordt het wanneer het gaat om het veel voorkomende geval van een onderkoelde dronkeman, hetgeen erg veel voorkomt, aangezien dronken mensen aanzienlijk sneller onderkoeld raken.

Een tweede valkuil is de omgevingstemperatuur. Onthoud dat een ongevalsslachtoffer ook op een dag dat het buiten voor het gevoel erg warm is, alsnog onderkoeld kan raken. Het lichaam heeft immers temperatuur op de tweede plaats gezet, om plaats te maken voor het primair overleven van het ongevalsmechanisme. Zorg dus bij alle slachtoffers dat zij niet onderkoeld raken.

Onderkoeling is verder een gevaarlijk item bij ongevalsslachtoffer en kan indirect snel leiden tot de dood (lethal triad of death). Het is voorkomen van onderkoeling is dus erg belangrijk. Eventueel kun je de lichaamstemperatuur (Normaal: 36-37 graden) met een [[thermometer] nameten.


Een algemene tekst over onderkoeling is te vinden op de pagina [[1]]

Alarmsymptomen
Temperatuur <35C of >40C

Anamnese en SAMPLE

Aanvullende informatie verzamelen is van groot belang. Je hebt informatie over de klachten van het slachtoffer nodig om je een beeld te kunnen vormen van zijn toestand, maar ook om later mee te geven aan de ambulance. SAMPLE is een belangrijke geheugensteun voor het verzamelen van essentiele informatie. Probeer deze informatie altijd te verzamelen, je weet immers niet of de toestand van eht slachtoffer veranderd waardoor hij deze informatie niet meer kan geven.
Ook kan een uitgebreidere anamnese worden afgenomen.

SAMPLE Koptekst Koptekst
S Symptoms ‘Waar heeft u pijn? Hoe is de pijn? Heeft u nog andere klachten?’
A Allergies ‘Bent u ergens allergisch voor?’
M Medication ‘Gebruikt u medicatie of heeft u onlangs nog medicatie gebruikt?’
P Past Illness
Past History
‘Heeft u een ziekte of in het verleden een ziekte gehad?’
'Hebben de klachten te maken met een ziekte die u in het verleden hebt gehad?'
L Last Meal ‘Wanneer heeft u voor het laatst gedronken of gegeten? Hoeveel heeft u gedronken en wat heeft u gedronken/gegeten?’ ‘Heeft u alcohol of drugs gebruikt?’
E Events/Environment ‘Wat is er voorafgaand aan het ongeval gebeurd? Wat was het slachtoffer aan het doen voordat hij onwel werd?’


Opmerking
In de 26ste druk van Het Oranje Kruis Boekje wordt omwille van de privacy van het slachtoffer afgeraden naar de medische voorgeschiedenis van het slachtoffer te vragen. Wel kan eventueel naar naam en geboortedatum gevraagd worden, zodat professionele hulpverleners snel medische gegevens kunnen opvragen. Een SOS-penning bevat voor de eerstehulpverlener geen relevante informatie die de behandeling van het slachtoffer kan beïnvloeden. Wel dient de professionele hulpverlener op de aanwezigheid van de SOS-penning attent gemaakt te worden.[1]

Top-teen onderzoek

Op indicatie kan een top-teen onderzoek worden uitgevoerd om nog niet ontdekte letsels te vinden.

Externe links

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9vvCSm0EU9OYTUyZTIyOTgtNjlkMS00NmU2LWFhYWItNWU5MTEwNDllNGU2&hl=en&authkey=CMzvgqQJ&pli=1 - Studie naar hypothermie bij ongevalsslachtoffers tijdens (professionele) eerste hulp

Terug naar Disability. Verder naar Uitvoering van de ABCDE methode.


Bronvermeldingen

Op deze pagina wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen:[2][3][4][5][6][7]

  1. Het Oranje Kruis Boekje, 26ste druk, H. van der Pols (Het Oranje Kruis, 2011) ISBN 978-90-06-92171-7
  2. ATLS: Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 8th Edition, American College of Surgeons (American College of Surgeons, Chicago, 2008) ISBN 978-1-880696-31-6
  3. Acute Geneeskunde, zesde druk, Thijs et al. (Elsevier 2005) ISBN 90-352-2754-9
  4. Acute Medical Emergencies, The Practical Approach, Second Edition, Advanced Life Support Group (Wiley-Blackwell 2010) ISBN 978-0-7279-1854-3
  5. De Nederlandse Uitgave van Prehospital Trauma Life Support, NAEMT, Tweede druk (Elsevier Gezondheidszorg 2007) ISBN 978-0-323-03331-2
  6. Blokboek Vaardigheden Acute Geneeskunde, Editie 2011-2012 (UMCN VAG)
  7. SIGMA HANDBOEK, Daan Weerheijm