Hypoventilatie

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Hypoventilatie betekent dat er minder ventilatie dan normaal plaatsvindt in de longen. Dat zegt iets over de hoeveelheid lucht die per ademteug verplaatst wordt door de longen ofwel de diepte van één ademhaling. In het geval van hypoventilatie is het teugvolume verlaagd. Dat wil zeggen dat er per ademhaling minder lucht wordt in- en uitgeademd en dus minder lucht verplaatst wordt in de longblaasjes (alveoli). Het zegt dus niets over de ademfrequentie of de snelheid waarmee men ademt.

Hypoventilatie is een symptoom, geen ziektebeeld. Hypoventilatie kan bijvoorbeeld optreden door hersenletsel, vergiftigingen en stoornissen in de circulatie. Daarnaast kan hypoventilatie optreden bij onderbreking van de zenuwen die de ademhaling aansturen, zoals bij een dwarslaesie, waardoor het middenrif en de andere ademhalingsspieren niet meer goed functioneren. Hypoventilatie zorgt voor verminderde aanvoer van zuurstof naar de longen en dus verminderde zuurstofopname in het bloed, daarnaast wordt minder koolstofdioxide afgevoerd. Bij langdurige hypoventilatie treedt zuurstoftekort op.

Bij patiënten met COPD treedt vaak hypoventilatie op als zij teveel zuurstof krijgen, omdat de ademprikkel geremd wordt. Hierdoor treedt er stapeling van het koolstofdioxide in het bloed op, ook wel hypercapnie genoemd. Hierdoor kan het bloed zuur worden.

Wanneer de ademfrequentie te laag (minder dan 8 keer per minuut) is spreekt men van bradypneu. Er is sprake van hyperventilatie wanneer de ademteugen dieper worden, waarbij vaak ook sprake is van een snellere ademfrequentie (tachypneu). Bij een zeer snelle ademfrequentie kan weer hypoventilatie optreden, omdat er dan onvoldoende tijd is om de longen te vullen met lucht.