Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Ongevalsmechanisme

35 bytes verwijderd, 19 jan 2012 16:05
geen bewerkingssamenvatting
{{Status|
|mainauthor= [[Supervisor:Pim de Ruijter|Pim]]|coauthor= [[]] |controller= |supervisor= [[Supervisor:Pim de Ruijter|Pim]]
|niveau= [[Handleiding#Niveau|Beginner/Gevorderd]]
|status= [[Handleiding#Status|IncompleetConcept]]
}}
 Het '''ongevalsmechanisme ''' is een beschrijving van welke gebeurtenissen hebben geleid tot het ongeval
en welke krachten op het slachtoffer hebben ingewerkt. Het ongevalsmechanisme is dan ook erg bepalend voor de ongevalssituatie en de letsels die men bij een slachtoffer kan verwachten. Al bij de eerste benadering van een ongevalssituatie begint de hulpverlener met het verzamelen van informatie om zich een zo goed mogelijk beeld te vormen wat er zich heeft afgespeeld. Uiteraard let hij daarbij in de eerste plaats of er gevaar is voor hemzelf, omstanders en het slachtoffer en of het gevaar al dan niet kan worden weggenomen. Het gevaar kan immers de veroorzaker zijn geweest van het ongeval. Indien de situatie veilig is gaat de hulpverlener trachten het ongevalsmechanisme verder te achterhalen. Dat gebeurt terwijl er Eerste Hulp verleent wordt aan het slachtoffer (zie ook: [[ABCDE-methodiek]]). De hulpverlener vraagt aan het slachtoffer wat er gebeurd is en wat er tijdens het ongeval gebeurde. Bij een slachtoffer dat niet aanspreekbaar is, spelen omstanders een belangrijke rol: zij hebben mogelijk het ongeval zien gebeuren en kunnen nuttige informatie aan de hulpverlener doorgeven. Verlies hier in eerste instantie niet te veel tijd mee, het gaat immers
om een globale indruk van de situatie. Als de belangrijkste (en soms levensreddende) handelingen zijn voltooid kan men proberen gedetailleerder het ongevalsmechanisme te achterhalen. De schuldvraag is tijdens het verlenen van Eerste Hulp niet aan de orde.

Navigatiemenu