Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs

4.236 bytes toegevoegd, 2 sep 2011 11:50
geen bewerkingssamenvatting
==Inleiding==
In toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van [[alcohol]] en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals 'bingedrinking' of 'comazuipen'. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.
Deze pagina's geven een overzicht van een aantal veel gebruikte (soorten) drugs, welke verschijnselen men kan verwachten bij 'normaal' gebruik en welke bij 'overmatig' gebruik. Bij eerste hulp aan slachtoffers met overmatig alcohol- en druggebruik is voor de meeste middelen hetzelfde.
==Indeling op effect==
De meest gebruikte manier middelen in te delen is die naar hun werking (effect). Hierin zijn drie grote groepen te onderscheiden.
 
====Stimulerende middelen====
Bekendste stoffen in deze groep: [[Drugs:Speed|Speed]], [[Drugs:Cocaïne|Cocaïne]], [[Drugs:Amfetamine|Amfetamine]], [[Drugs:Efedrine|Efedrine]], [[Drugs:Ritalin|Ritalin]], [[Drugs:Caffeïne|Caffeïne]], [[Drugs:XTC|XTC]], [[Drugs:MDMA|MDMA]].
 
====Verdovende middelen====
Bekendste stoffen in deze groep: [[Drugs:Alcohol|Alcohol]], [[Drugs:Ketamine|Ketamine]], [[Drugs:Heroïne|Heroïne]], [[Drugs:Valium|Valium]], [[Drugs:Rohypnol|Rohypnol]], [[Drugs:GHB|GHB]]
 
====Bewustzijnveranderende (hallucinerende) middelen====
Bekendste stoffen in deze groep: [[Drugs:Cannabis|Cannabis en Hasj]], [[Drugs:GHB|GHB]], [[Drugs:Vliegenzwam|Vliegenzwam]], [[Drugs:LSD|LSD]], [[Drugs:Mescaline|Mescaline]], [[Drugs:Psilocybine|Psilocybine]].
 
==Algemene gezondheidsverstoringen bij Alcohol en Drugs==
Ofschoon iedere groep en iedere drug zijn eigen verstoringen en risico's kent, kunnen in het algemeen voor overmatig alcohol- en druggebruik een aantal algemene gezondheidsverstoringen genoemd worden. Met name combinaties van verschillende soorten drugs of gebruik van 'vervuilde' pillen of drugs kunnen aanleiding geven tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer.
 
* [[Stoornissen in het bewustzijn]] treden veelvuldig op en kunnen variëren van een veranderde waarneming, hallucinaties (dingen zien die er niet zijn), slaperigheid of sufheid tot diepe [[bewusteloosheid]]. Stoornissen in het bewustzijn kunnen op hun beurt weer leiden tot verstoringen in de [[vitale functies]].
* Stoornissen in de [[luchtwegen]] kunnen optreden als gevolg van [[bewusteloosheid]] en verslapping van de spieren bij gebruik van verdovende middelen, maar ook door braken en [[verslikking]] bij een verminderd bewustzijn. Hierdoor kan de luchtweg belemmerd raken en kan er acuut [[zuurstoftekort]] optreden.
* Stoornissen in de [[ademhaling]] kunnen optreden als gevolg van de remmende of stimulerende invloed die sommige drugs hebben op de hersenen en het ademcentrum. Dit kan bij remming leiden tot [[hypoventilatie]] (oppervlakkig) ademen, een trage of onregelmatige ademhaling.
* Stoornissen in de [[circulatie]] worden soms gezien als gevolg van overmatige stimulatie van het hart, waardoor de [[hartfrequentie]] fors toeneemt en het hart niet langer in staat is om een goede [[circulatie]] in stand te houden. Soms treden ook ernstige [[hartritmestoornissen]] op.
* Als gevolg van prikkeling van de [[hersenen]] kan een [[epileptische aanval]] of [[insult]] optreden.
* Als gevolg van veranderingen in de energie huishouding in het lichaam kan de lichaamstemperatuur toenemen of juist dalen en bestaat er het risico op [[oververhitting]] ([[hyperthermie]]) of juist [[onderkoeling]] (((hypothermie]]). Oververhitting treedt met name op bij de stimulerende middelen en kan tot levensbedreigende situaties leiden, zoals [[hitteberoerte]], waarbij ook sprake is van stoornissen in het [[bewustzijn]] en de [[vitale functies]]. Bij de verdovende middelen en bij slachtoffers die [[bewusteloos]] zijn als gevolg van alcohol- of druggebruik wordt ook [[onderkoeling]] gezien, wat ernstige gevolgen kan hebben indien niet tijdig wordt ingegrepen.
* Het gedrag kan ernstig verstoord zijn, waardoor het slachtoffer niet alleen een gevaar voor zichzelf is, maar ook een risico vormt voor omstanders en hulpverleners. Er kan een [[acute opwindingstoestand]] (ook wel [[opwindingsdelier]] genoemd) optreden, waarbij het slachtoffer totaal ontremd is en agressief kan zijn. Daarnaast kunnen sommige middelen aanleiding geven tot een [[acute psychose]], waarbij er [[hallucinaties]] en [[wanen]] kunnen optreden]].
 
==Eerste Hulp bij Alcohol en Drugs, algemeen==
De kern van eerste hulp bij alcohol en drugs is het veiligstellen van de [[vitale functies]], verergering van de toestand van het slachtoffer voorkomen en het slachtoffer geruststellen. Essentieel voor een goede hulpverlening is om het slachtoffer open en zonder vooroordelen te benaderen. Je bent er om hem te helpen, niet om hem te veroordelen omdat hij middelen gebruikt heeft.
==Meer informatie==
Verder lezen: http://www.drugsinfo.nl
[[Categorie:Alcohol_en_drugs]]
[[Categorie:Bewustzijnsstoornissen]]

Navigatiemenu