Mayotube

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Guusje / Supervisor: Pim / Co-auteur: {{{coauthor}}} / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Voorbehouden of risicovolle handeling
Deze vaardigheid valt onder de voorbehouden of risicovolle handelingen. Deze valt niet binnen de standaard vaardigheden van de Eerste Hulp.
Mayotubes volwassenen
Mayotubes kinderen

De Mayotube, Guedel Airway of oropharyngeale tube is een hulpmiddel dat door professionele hulpverleners gebruikt wordt om de luchtweg vrij te maken en vrij te houden. Het doel van een Mayotube is om bij een bewusteloos slachtoffer de tong achter uit de keelholte te houden, vaak in combinatie met met de chinlift of jawthrust. Een Mayotube is echter geen gezekerde luchtweg! De Mayotube kan worden gebruikt om beademing met een beademingsballon makkelijker te maken.

De mayo tube is een halfrond plastic buisje dat met een uiteinde achter in de keel (pharynx) en het ander ter hoogte van de lippen/tanden. De kleur geeft de maat aan.

Bij een niet volledig bewusteloos slachtoffer zijn de braakreflexen vaak nog intact, het inbrengen van een mayotube kan braken opwekken met het risico op aspiratie van de maaginhoud.

Er zijn ook speciale Mayotubes die ingebracht kunnen worden via de neus, de zogenaamde nasopharyngeale tube.