MIST-methode

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner/Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


De MIST-methode is een overdrachtsprotocol dat onder andere door professionele hulpverleners wordt gebruikt bij de overdracht van informatie over slachtoffers.

Overdracht aan professionele hulpverlening

Bij het verlenen van Eerste Hulp vinden een aantal belangrijke overdrachtsmomenten plaats. De eerste overdracht is die van het slachtoffer of omstanders op de hulpverlener, zij vertellen hem wat er gebeurd is en wat er op dit moment aan de hand is. De hulpverlener gaat vervolgens zijn eigen onderzoek doen naar het ongevalsmechanisme, naar de letsels van het slachtoffer en start de benodigde Eerste Hulp. In sommige gevallen zal de Eerste Hulpverlener assistentie nodig hebben van professionele hulpverleners omdat het zijn kennis en kunde te boven gaat. In dat geval zal de hulpverlener een melding doen via het alarmnummer 112 en dat is waar het tweede overdrachtsmoment plaatsvindt. Deze overdracht kan volgens een bepaalde structuur verlopen via de MIST-methode, die ook in de professionele hulpverlening gebruikt wordt. Het derde overdrachtsmoment voor de Eerste Hulpverlener vindt plaats op het moment dat de ambulance arriveert. De hulpverlener zal dan zijn bevindingen en uitgevoerde behandelingen overdragen aan de ambulanceverpleegkundige.

Communicatie verloopt beter als deze gestructureerd verloopt. De op deze pagina beschreven MIST-methodiek biedt daarvoor een uitstekend raamwerk en zorgt voor een korte, bondige en gestructureerde overdracht. De MIST-methode wordt ook door de hulpdiensten in Nederland gebruikt.

MIST is een afkorting voor 4 onderdelen van de overdracht:

  • Mechanism of injury
  • Injuries found and suspected
  • Signs
  • Treatment given
Mechanism of injury

Wat is het ongevalsmechanisme? Is iemand gestruikeld of in elkaar gezakt? Wat voor een soort ongeval betreft het? Is er een auto tegen een fietser of een boom gereden, is er iemand van een ladder gevallen? Is er sprake van een beknelling? Door middel van deze essentiële informatie kan de professionele hulpverlener (en de meldkamer een inschatting maken of het om een hoogenergetisch trauma gaat en welke hulpdiensten er nodig zijn. Het aantal slachtoffers. Man/vrouw? Leeftijd? Zijn er bijzonderheden die van belang zijn om te weten (oudere, zwangere, kind, bekend met ziekte)?

Injuries found and suspected

Wat voor een letsel vermoed je bij je slachtoffer? Is er sprake van verschijnselen van shock? Is er sprake van een gebroken been?

Signs

Wat voor zijn de vitale functies van je slachtoffer? (ABCDE, zie ook ABCDE-methodiek)

eventuele bewusteloosheid geduurd? Hoe is het verloop van het bewustzijn in de tijd geweest? Aanwijzingen voor hersenletsel of wervelletsel? Geheugenverlies?
Bij Signs geef je ook aan welke letsels je eventueel hebt uitgesloten
Indien het gaat om een slachtoffer dat bij bewustzijn is en geen stoornissen in de ABC heeft kun je als volgt samenvatten: “het slachtoffer is aanspreekbaar en ABC-stabiel”.

Treatment given

Welke eerstehulpbehandeling heb je het slachtoffer gegeven? Heb je de verstuikte enkel of brandwond 15 minuten gekoeld? Heb je de zuigende borstwond afgeplakt?

Voorbeeldcasus
Je loopt op straat en ziet een auto met ongeveer 40 km/uur tegen een boom aan rijden. Je gaat er

naartoe en treft een slachtoffer aan dat niet reageert. Je gaat verder met het controleren van de vitale functies en gelukkig ademt het slachtoffer nog wel en heeft het een normale pols en capillary refill. Je belt 112 en vraagt een omstander om de nek te stabiliseren. Terwijl je wacht op de hulpdiensten blijf je het slachtoffer monitoren. Het slachtoffer blijft bewusteloos en de pols wordt inmiddels snel en week. Gelukkig hoor je in de verte de sirenes en bij aankomst vraagt de ambulancebroeder om een overdracht.

Overdracht volgens MIST:

M Een 50-jarige man is met ongeveer 40 km/uur met de auto tegen een boom gereden.

I Vermoedelijk hersenletsel en shock door een stuur in de buik.

S Het slachtoffer is vanaf aankomst bewusteloos. Bij aantreffen ABC-stabiel, maar in de C nu een snelle, weke pols.

T De nek is gestabiliseerd en de vitale functies worden gecontroleerd.