Immobilisatie van de nekwervelkolom

Uit Eerste Hulp Wiki
(Doorverwezen vanaf Immobiliseren van de nekwervelkolom)
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Manuele fixatie van het hoofd.

Bij ongevallen waarbij er mogelijk sprake is van wervelletsel dient men laagdrempelig immobilisatie van de nekwervelkolom uit te voeren om te voorkomen dat wervelletsel toeneemt en er uitvalsverschijnselen ontstaan. Het ongevalsmechanisme kan de hulpverlener er op bedacht maken dat er wervelletsel aanwezig kan zijn. Zo komt bij een hoogenergetisch trauma veel energie vrij dat wordt overgedragen op de wervelkolom, waardoor botbreuken van de wervels of verplaatsing van de wervels ten opzichte van elkaar kunnen verstaan. Bij het geringste vermoeden op wervelletsel of wanneer er een kans is op het ontstaan van wervelletsel start men met immobilisatie van de nekwervelkolom en instrueert men het slachtoffer om zo stil mogelijk te blijven liggen.

Immobilisatie van de nekwervelkolom wordt in de ABCDE-methodiek vroegtijdig toegepast, namelijk al direct bij het onderdeel Airway and C-Spine. Immers, een hoge dwarslaesie in de nek maakt ademen onmogelijk en zou de kansen van het slachtoffer ernstig verminderen.

Er zijn meerdere methoden voor immobilisatie van de nekwervelkolom beschikbaar. De eerstehulpverkener zal met name werken met Manuele fixatie en de Handgreep van Zäch. Wanneer het slachtoffer nog een helm draagt is het soms noodzakelijk om de helm af te nemen zodat de luchtweg vrij gemaakt kan worden. Men voert deze handeling uit met inachtneming van de nekwervelkolom.

Professionele hulpverleners leggen vaak een nekkraag aan en immobiliseren de gehele patiënt op een spineboard. De eerstehulpverleners ter plaatse wordt vaak gevraagd om te assisteren bij de log-roll en immobilisatie op het spineboard. Zie ook Assistentie spine board.

Lees: