Huisartsenpost

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor de meeste (kleine) letsels geldt dat de huisarts deze kan behandelen, zodat het slachtoffer naar de huisarts gebracht kan worden. Indien de huisarts de wonden niet zelf behandelt, zal deze het slachtoffer doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp (SEH).
Voorbeelden:

  • Kleine verwondingen, zoals snijwonden, bijtwonden


  • Kleine wonden die gehecht dienen te worden


  • Plotselinge hoofdpijn, buikpijn, hoge koorts (tenzij er alarmsymptomen zijn!)


  • Bij twijfel of behandeling op de SEH nodig is


Buiten kantooruren (08:00-17:00) uur is de huisartsenpost bereikbaar voor dringende huisartsgeneeskundige zorg die niet tot de volgende werkdag kan wachten. In iedere stad zijn een of enkele huisartsenposten waarnaar men slachtoffers kan verwijzen. Bij verwijzing naar een huisartsenpost dient men wel eerst een afspraak te maken.