Capillary refill

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Elise. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


De capillary refill, in het Nederlands 'capillaire hervulling' of 'hervulling van de haarvaten', geeft een maat voor de doorbloeding van de weefsels behorende tot de huid en zegt in het algemeen wat over de kwaliteit van de circulatie. Dit kan onder andere gebruik worden om te kijken of er sprake kan zijn van shock (uitgezonderd anafylactische shock). Daarnaast kan het gebruikt worden om te testen over er voldoende bloedaanvoer is naar een lichaamsdeel, zoals bij botbreuken, afsluiting van bloedvaten in de benen en het logesyndroom.

Ook bij het inschatten van de ernst van brandwonden en bevriezing kan deze test gebruikt worden. Hierbij geeft het een indicatie van de diepte van de brandwond. Bij een eerstegraads en oppervlakkig tweedegraads is de capillary refill versneld, terwijl bij diep tweedegraads en derdegraads deze sterk vertraagd of afwezig is.

Testen van capillaire refill

  • Druk tenminste 5 seconde stevig op het sternum (borstbeen) waardoor de huid bleek wordt. Het bloed wordt daardoor uit de haarvaten gedrukt.
  • Laat de druk los en kijk hoe lang het duurt voordat de kleur weer terug gekomen is, zoals het was voordat er druk op uitgeoefend werd.
  • Binnen 2-3 seconden dient de kleur weer normaal te zijn (het bloed is dan terug in de haarvaten).

Controle van de capillary refill is ook onderdeel van de controle van de vitale functies en de ABCDE-methodiek.