Ontsteking en infectie

Uit Eerste Hulp Wiki
(Doorverwezen vanaf Ontstekingsreactie)
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Bronvermelding
De tekst op deze pagina is afkomstig van Wikipedia en kan bewerkt zijn.

Ontsteking en infectie reacties van het lichaam op beschadiging van weefsels en het binnendringen van micro-organismen in het lichaam. De eerstehulpverlener zal doorgaans niet primair met deze verschijnselen te maken krijgen, al is het niet ondenkbaar dat slachtoffers zich bij hem melden met een ontstoken wond of lichaamsdeel, of dat een slachtoffer onwel wordt als gevolg van een ontsteking of infectie. Besmetting treedt op als ziektekiemen het lichaam binnendringen, er hoeft dan nog geen sprake te zijn van een infectie.

Ontsteking

Ontsteking is een reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel of op prikkels van buiten. Dit kan door een microbiologische prikkel zoals door ziektekiemen als bacteriën, virussen, schimmels, maar ook doorchemisch (irriterende stoffen enz.), fysisch (hitte, ioniserende straling, UV-straling etc.) maar ook het gevolg zijn van een auto-immuun reactie van het lichaam zoals onder meer bij reuma kan voorkomen. Een ontsteking heeft als doel het verwijderen van het schadelijke agens en het herstellen van de schade.

Er bestaat wel eens de neiging om ontsteking en infectie door elkaar te halen, maar niet alle infecties gaan gepaard met ontsteking en lang niet alle ontstekingen worden veroorzaakt door infectie. Zo is een steriele ontsteking een ontsteking die niet wordt veroorzaakt door een organisme (maar door bijvoorbeeld mechanische overbelasting zoals een slijmbeursontsteking in het spectrum van Repetitive strain injury (RSI).

Infectie

Men spreekt over een infectie als een micro-organisme, virus of parasiet in een levend wezen is binnengedrongen en zich daar vermenigvuldigd heeft (dit hoeft niet schadelijk te zijn). Wanneer het organisme dusdanig veel schade aanricht dat het normaal functioneren van de gastheer is verstoord, spreekt men van ziekte. In het ergste geval kan een infectie leiden tot de dood van het geïnfecteerde individu. Het micro-organisme wordt bij een infectie ook wel het pathogeen of de ziekteverwekker genoemd. Een infectie heeft vaak een ontsteking tot gevolg.

Ontstekingsverschijnselen

Iedere letsels aan weefsels geeft een kortdurende ontstekingsreactie die, wanneer er geen ontsteking optreedt, binnen 24 uur voorbij is. Wanneer weefsel ontstoken raakt treden er diverse ontstekingsreacties op, waarbij het lichaam tracht om de infectie te lijf te gaan en te voorkomen dat de infectie zich uitbreidt. Door het vrijkomen van ontstekingsmediatoren (chemische stofjes) ontstaat er pijn. Er is toegenomen bloedstroom naar de plaats van de infectie, waardoor de huid rondom de infectie rood en warm wordt. Als gevolg van de toegenomen bloeddoorstroming en lekkage van vocht uit de bloedvaten treedt zwelling op. Soms is er ook een functiebeperking van het aangedane lichaamsdeel. Indien de ontsteking zich uitbreidt kan koorts en algeheel ziek zijn optreden. In het bloed nemen de ontstekingscellen (witte bloedcellen) toe. Bij wonden kan er pus ontstaan dat zich ofwel ophoopt in een abces (een holte gevuld met pus op een plaats waar voorheen geen holte was) of dat uit de wond loopt.