Kaakletsels

Uit Eerste Hulp Wiki
(Doorverwezen vanaf Kaakletsel)
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Kaakletsels, een gebroken kaak of een kaakfractuur ontstaan na een direct inwerkend trauma op de kin of kaak. Ze kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij een vuistslag tegen de kaak, het stoten van het hoofd of een val op de kin. De onderkaak zit met twee kogelgewrichtjes vast aan de schedel en kan zodoende ook uit de kom raken.

De symptomen van een gebroken kaak zijn pijn in de onder- of bovenkaak, zwelling op de plaats van de breuk en onvermogen om de mond te openen of te sluiten. Als gevolg van de breuk kunnen er standsafwijkingen zijn van de onderkaak en soms is er sprake van een bloeding of bloeduitstorting in de mond. Indien er veel bloedverlies in de mond is, kan dit een bedreiging vormen voor de luchtwegen (zie Airway). Ben bedacht op losse tanden in de mond en tandletsels.

Bij een kaakontwrichting staat de mond meestal iets open en kan het slachtoffer de kaak niet bewegen. Er is veel pijn.

Bij een val op de kin kan er behalve lokaal op de kin ook schade zijn aan de kaakkopjes omdat de kracht wordt voortgeleid. Hierbij kunnen er problemen zijn met het openen en sluiten van de mond en er is drukpijn ter hoogte van de kaakkopjes. Vaak gaat er bij een val op de kin ook een tand door de lip en kan er schade aan de tanden ontstaan.

Eerste hulp

De eerste hulp bij een kaakletsel bestaat uit het onbeweeglijk houden van de kaak door het slachtoffer zelf met beide handen de kaak te laten ondersteunen. Het slachtoffer mag niet eten en drinken om verslikking te voorkomen. Verwijs het slachtoffer naar de huisarts of Spoedeisende hulp. Indien er een bedreiging van de luchtwegen bestaat, waarschuw een ambulance.

Probeer nooit zelf een ontwrichte kaak te reponeren, dit kan leiden tot ernstige schade aan het kaakgewricht!