Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Het Oranje Kruis

Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Bronvermelding
De tekst op deze pagina is afkomstig van Wikipedia en kan bewerkt zijn.

Sinds september 2002 is Het Oranje Kruis een stichting en wil EHBO in Nederland op bevorderen. De EHBO-richtlijnen van Het Oranje Kruis waren tot 10 mei 2005 door de overheid tot standaard in Nederland vastgesteld. Nu wordt dit niet meer erkend door de overheid daar de Goedkeuringsregeling door het Ministerie van VWS is ingetrokken daar geen publiekrechtelijke basis voor deze regeling aanwezig was.

Inhoud

Doelstellingen

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico's worden voorkomen. *Bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door Leken.
  • Zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Oranje Kruis en (EHBO)

Het Oranje Kruis is een organisatie op het gebied van eerste hulp. Het Oranje Kruis:

  • stelt EHBO-richtlijnen vast van het Oranje Kruis EHBO diploma
  • stelt EHBO leerstof samen
  • neemt examens af
  • reikt onder meer het diploma Eerste Hulp Oranje Kruis uit
  • bewaakt de geldigheid daarvan

Richtlijnen

Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen, uitsluitend voor de verschillende Oranje Kruis opleidingen en bewaakt de inhoud van de Oranje Kruis lesboeken.

Opleidingen en examens

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp, dat doen ruim 1.500 vrijwilligers verenigingen en ruim 250 commerciële opleidings instituten. De basisopleiding Eerste Hulp bij Ongelukken leidt op tot het Diploma Eerste Hulp. Daarnaast heeft Het Oranje Kruis lesstof en eindtermen ontwikkeld voor het diploma Instructeur Eerste Hulp, diploma Lotus, diploma Eerste Hulp Junior, diploma Jeugd Eerste Hulp A en diploma Jeugd Eerste Hulp B.

Het Oranje Kruis is de uitgever van Het Oranje Kruis Boekje en het tijdschrift Reddingswezen.

Er zijn verschillende aanvullende modules. Het voldoende afsluiten van een module levert een certificaat op. Deze certificaten worden aangetekend op het betreffende diploma. Er zijn het certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen, certificaat Bediener AED, certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel, certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen, certificaat Instructeur Jeugd Eerste Hulp B, certificaat Simulatieslachtoffer, certificaat Instructeur Lotus, certificaat Jeugd Lotus.

Het Oranje Kruis heeft ook lesstof opgesteld voor de module Eerste Hulp bij Waterongevallen. Hier worden geen moduleverklaringen voor afgegeven.

Overige ondersteuning

Verdere ondersteuning wordt o.a. verricht door de "BV Eerste Hulp Dichtbij", een andere commerciële tak van Het Oranje Kruis, welke is opgericht in 2003 met het doel de uitgave van leermiddelen, praktische dienstverlening ten behoeve van eerstehulponderwijs te ontwikkelen.

Externe link


Bron: www.wikipedia.nl