Zondagsarmpje

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Het zondagsarmpje, zondagsmiddagsarmpje of radiuskopsubluxatie is een gedeeltelijke ontwrichting (subluxatie) van het spaakbeen (radius) uit het gewricht met de ellepijp (ulna, het radio-ulnare gewricht). De naam is ontleend aan het ongevalsmechanisme waardoor deze subluxatie ontstaat. Op zondagmiddag gingen ouders vroegen wandelen met de kinderen, waarbij het kind aan beide armen tussen de ouders op en neer geschommeld werd. Daarnaast kan het ontstaan als een kind aan gestrekte arm (met enige kracht) van de grond omhoog getild wordt na gevallen te zijn. Het komt met name voor bij kinderen tussen 2 en 6 jaar oud [1]

Ongevalsmechanisme

Een zondagsarmpje ontstaat na een plotselinge ruk in de lengterichting van van de arm. Dit kan bij ontstaan bij het wegtrekken van een kind of bijvoorbeeld wanneer een kind tussen de ouders geschommeld wordt.

Symptomen en klachten

Het letsel wordt vaak ontdekt doordat het kind de arm niet gebruikt, blijft huilen en pijn aangeeft in de elleboog. Het kind houdt de arm vaak vast.

  • Kind wil de arm niet bewegen en laat deze langs het lichaam hangen of ondersteunt de arm
  • Bewegen van de arm is pijnlijk en zorgt dat het kind gaat huilen
  • Meestal is er aan de arm niets te zien

Eerste Hulp

  • Ga het ongevalsmechanisme kortstondig na
  • Benader het kind met de ABCDE-methodiek
  • Stel het kind gerust
  • Geef steun en rust, geef het kind eventueel een mitella of smalle das, of laat het kind de arm zelf ondersteunen
  • Verwijs het slachtoffer naar een arts

Aandachtspunten

Een arts kan de radius reponeren door een bepaalde handbeweging. Dit wordt niet door eerstehulpverleners uitgevoerd. Op een röntgenfoto is de luxatie meestal niet te zien. Soms wordt er een controlefoto gemaakt om te kijken of er geen breuken zijn van het kopje van het spaakbeen.

Bronvermelding

  1. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat, Chr. van der Werken (Elsevier Gezondheidszorg 2000) ISBN 90 6348 099 7