Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Danger

348 bytes toegevoegd, 18 mrt 2011 12:38
geen bewerkingssamenvatting
===Inleiding===Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Inleiding in Bij de EHBO’ en hoofdstuk ‘ Inleiding in het Protocol’ benadering van een slachtoffer zijneen aantal zaken belangrijk bij het . Allereerst natuurlijk om als hulpverlener rustig te blijven, niet in paniek te raken en op een gestructureerde manier Eerste Hulp te verlenen van . De onderdelen DRS oftewel [[#Danger|Danger]] (gevaar), Response (reactie) en Shout for Help (roep om hulp) vormen de eerste hulp, zoals het zorgen basis voor de start van de hulpverlening. Men gaat na of er een veiligewerksituatiedirect gevaar is voor hulpverlener, omstanders en slachtoffers en neemt zonodig dat gevaar weg. Daarna wordt gekeken of het nagaan van het het ongevalsmechanismeslachtoffer aanspreekbaar is, het of niet reageert op aanspreken van het slachtoffer en hetinschakelen van hulpvoorzichtig schudden. In dit hoofdstuk worden Hulpverlenen doe je bij voorkeur nooit alleen, dus wordt in een vroeg stadium een aantal van deze zaken uitgelegdomstander of collega hulpverlener gevraagd om je te assisteren.<pbr>===Danger===
Het zorgen voor een veilige werkomgeving en daarmee voor de eigen veiligheid van de hulpverlener(s)
is een van de belangrijkste aspecten van de hulpverlening. Wanneer de hulpverlener gewond raakt is
<p>
===Response===
Het testen van de reactie van het slachtoffer is een eigenlijk niet meer dan logische stap in de
benadering van het slachtoffer. Een slachtoffer wordt immers altijd aangesproken uit beleefdheid en
ruimte om hier uitgebreid op in te gaan. Nu dienen deze vragen slechts om een eerste inschatting te
maken en informatie te verzamelen over mogelijk bestaande letsels.
===Shout for Help===
Het onderdeel ‘ Shout for Help’ dient ervoor om tijdig voor hulp te zorgen. Omstanders zullen vrij snel
vertrekken nadat ze zien dat er iemand aanwezig is die meer weet dan zij. Hulpverlenen kun je echter

Navigatiemenu