Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Exposure and secondary survey

2.798 bytes toegevoegd, 2 apr 2013 11:48
Voorkomen van onderkoeling
|mainauthor= [[Pim]]
|supervisor= [[Pim]]
|coauthor= [[]]
|controller=
|niveau= [[Handleiding#Niveau|Gevorderd]]
|status= [[Handleiding#Status|Incompleet]]
}}
 Het laatste onderdeel van het ABCDE protocol is '''Exposure'''. In Exposure wordt de patient nauwkeurig onderzocht en worden andere letsels behandeld. Er wordt een [[anamnese]] afgenomen met [[SAMPLE]]. Afkoeling wordt voorkomen.
===Voorkomen van onderkoeling===
Kijk of er verschijnselen zijn die passen bij [[Men onderscheid twee vormen van onderkoeling]]:* Rillen* Koude en 1) Lichte onderkoeling, met de klassieke kenmerken zoals rillen, het koud hebben, blauwe lippen, bleke huid.* Verminderd bewustzijn2) Ernstige onderkoeling, met verraderlijke kenmerken zoals bewusteloosheid, sufheid, willen slapenmoeheid, NIET koud hebben, chagrijnigheid. Realiseer je dat zelfs Een beeld van ernstige onderkoeling kan erg lijken op een mooie dag iemand op een koude ondergrond snel afkoelt. Dek een ongevalsslachtoffer daarom altijd af met een [[reddingsdekendronkenschap]] of . Ingewikkelder wordt het wanneer het gaat om het veel voorkomende geval van een dikke jasonderkoelde dronkeman, hetgeen erg veel voorkomt, aangezien dronken mensen aanzienlijk sneller onderkoeld raken.  Een groot deel van tweede valkuil is de slachtoffers van omgevingstemperatuur. Onthoud dat een verkeersongeval komt (ongevalsslachtoffer ook in de zomer) onderkoeld aan in op een dag dat het buiten voor het ziekenhuisgevoel erg warm is, wat ernstige gevolgen alsnog onderkoeld kan hebbenraken. Het lichaam heeft immers temperatuur op de tweede plaats gezet, om plaats te maken voor het primair overleven van het ongevalsmechanisme. Zorg dus bij alle slachtoffers dat zij niet [[onderkoeld]] raken. Onderkoeling is verder een gevaarlijk item bij ongevalsslachtoffer en kan indirect snel leiden tot de dood (lethal triad of death). Het is voorkomen van onderkoeling is dus erg belangrijk. Eventueel kun je de [[lichaamstemperatuur]] (Normaal: 36-37 graden) met een [[thermometer] nameten.  Een algemene tekst over [[onderkoeling]] is te vinden op de pagina [[http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php?title=Waterongevallen&stable=0&shownotice=1&fromsection=Onderkoeling|Verdrinking]]
Meet eventueel de [[lichaamstemperatuur]] met een [[thermometer]].{| class="wikitable"|-! Alarmsymptomen !!|-| Temperatuur <35C of >40C || |}
===Anamnese en SAMPLE===
| '''M''' || Medication || ‘Gebruikt u medicatie of heeft u onlangs nog medicatie gebruikt?’
|-
| '''P''' || Past Illness <br>Past History || ‘Heeft u een ziekte of in het verleden een ziekte gehad?’<br>'Hebben de klachten te maken met een ziekte die u in het verleden hebt gehad?'
|-
| '''L''' || Last Meal || ‘Wanneer heeft u voor het laatst gedronken of gegeten? Hoeveel heeft u gedronken en wat heeft u gedronken/gegeten?’ ‘Heeft u alcohol of drugs gebruikt?’
|-
| '''E''' || Events/Environment || ‘Wat is er voorafgaand aan het ongeval gebeurd? Wat was het slachtoffer aan het doen voordat hij onwel werd?’
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
! '''Opmerking'''
|-
| In de 26ste druk van [[Het Oranje Kruis Boekje]] wordt omwille van de privacy van het slachtoffer afgeraden naar de medische voorgeschiedenis van het slachtoffer te vragen. Wel kan eventueel naar naam en geboortedatum gevraagd worden, zodat professionele hulpverleners snel medische gegevens kunnen opvragen. Een [[SOS-penning]] bevat voor de eerstehulpverlener geen relevante informatie die de behandeling van het slachtoffer kan beïnvloeden. Wel dient de professionele hulpverlener op de aanwezigheid van de [[SOS-penning]] attent gemaakt te worden.<ref>Het Oranje Kruis Boekje, 26ste druk, H. van der Pols (Het Oranje Kruis, 2011) ISBN 978-90-06-92171-7</ref>
|}
===Top-teen onderzoek===
Op indicatie kan een [[top-teen onderzoek]] worden uitgevoerd om nog niet ontdekte letsels te vinden.
===Externe links===
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9vvCSm0EU9OYTUyZTIyOTgtNjlkMS00NmU2LWFhYWItNWU5MTEwNDllNGU2&hl=en&authkey=CMzvgqQJ&pli=1 - Studie naar hypothermie bij ongevalsslachtoffers tijdens (professionele) eerste hulp
Terug naar [[Disability]]. Verder naar [[Uitvoering van de ABCDE methode]].   ==Bronvermeldingen==Externe linkshttpsOp deze pagina wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen:<ref name="atls">ATLS:Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 8th Edition, American College of Surgeons (American College of Surgeons, Chicago, 2008) ISBN 978-1-880696-31-6<//docsref><ref name="acutegnk">Acute Geneeskunde, zesde druk, Thijs et al.google.com(Elsevier 2005) ISBN 90-352-2754-9</viewer?aref><ref name=v&pid"medicals">Acute Medical Emergencies, The Practical Approach, Second Edition, Advanced Life Support Group (Wiley-Blackwell 2010) ISBN 978-0-7279-1854-3</ref><ref name=explorer&chrome=true&srcid=0B9vvCSm0EU9OYTUyZTIyOTgtNjlkMS00NmU2LWFhYWItNWU5MTEwNDllNGU2&hl=en&authkey=CMzvgqQJ&pli=1 phtls>De Nederlandse Uitgave van Prehospital Trauma Life Support, NAEMT, Tweede druk (Elsevier Gezondheidszorg 2007) ISBN 978-0-323-03331-2</ref><ref>Blokboek Vaardigheden Acute Geneeskunde, Editie 2011- Studie naar hypothermie bij ongevalsslachtoffers tijdens 2012 (professioneleUMCN VAG) eerste hulp</ref><ref>SIGMA HANDBOEK, Daan Weerheijm</ref> <references /> [[Categorie:ABCDE]]
29
bewerkingen

Navigatiemenu