METHANE

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


“METHANE” is het meldingsprotocol voor de eerste melding bij een grootschalig incident. Het wordt niet gebruikt om details over slachtoffers door te geven (MIST is daarvoor wel geschikt), maar om een eerste inschatting te geven van de benodigde hulpdiensten.

Koptekst Koptekst
M Major incident Grootschalig incident/ongeval, wat is er gebeurd?
E Exact location Exacte locatie, zo nauwkeurig mogelijk beschreven.
T Type incident Type ongeval: explosie, instorting, verkeersongeval enz...
H Hazards Welke gevaren zijn er aanwezig of kunnen optreden?
A Access Hoe is het rampgebied toegankelijk?
N Number of casualties Inschatting van het aantal en soort slachtoffers?
E Emergency services Welke hulpdiensten zijn reeds aanwezig en welke zijn er vereist voor verdere hulpverlening?