Huisartsenpost

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor de meeste (kleine) letsels geldt dat de huisarts deze kan behandelen, zodat het slachtoffer naar de huisarts gebracht kan worden. Indien de huisarts de wonden niet zelf behandelt, zal deze het slachtoffer doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp (SEH).
Voorbeelden:

  • Kleine verwondingen, zoals snijwonden, bijtwonden
  • Kleine wonden die gehecht dienen te worden
  • Plotselinge hoofdpijn, buikpijn, hoge koorts (tenzij er alarmsymptomen zijn!)
  • Bij twijfel of behandeling op de SEH nodig is


Buiten kantooruren (08:00-17:00) uur is de huisartsenpost bereikbaar voor dringende huisartsgeneeskundige zorg die niet tot de volgende werkdag kan wachten. In iedere stad zijn een of enkele huisartsenposten waarnaar men slachtoffers kan verwijzen. Bij verwijzing naar een huisartsenpost dient men wel eerst een afspraak te maken.


Een huisartsenpost is een regionaal centrum waar meerdere huisartsen samenwerken buiten de normale praktijktijden. In de meeste regio’s is de huisartsenpost beschikbaar buiten kantooruren en in de weekenden. De huisartsenpost is te consulteren bij een medisch probleem dat niet kan wachten tot de volgende werkdag. Belangrijk is dat eerst telefonisch contact wordt opgenomen met de huisartsenpost om een afspraak te maken voor een consult, de huisartsenpost is alleen te bezoeken op afspraak. Een assistent(e) zal dan de hulpvraag beoordelen en een prioriteit toekennen. Deze triage heeft als doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat wordt afgehandeld. De assistent(e) kan onder supervisie van de huisarts zelf een advies geven, geruststellen of de hulpvraag doorgeven aan de huisarts voor een telefonisch advies, consult of visite. Veel huisartsenposten zijn uitgerust met een speciale visiteauto, voorzien van de ambulancekleurstelling en met chauffeur. De chauffeur heeft tevens als taak de arts te ondersteunen tijdens zijn (spoed)visites. Vaak zijn deze auto's uitgerust met professionele medische apparatuur, zoals zuurstof, Automatische Externe Defibrillator (AED) en een uitgebreide verzameling medicamenten, zodat snel en deskundig eerste hulp kan worden verleend.