Disability

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de D wordt de neurologische toestand van het slachtoffer beoordeeld, en de wervelkolom gestabiliseerd.

Anatomie

De anatomie

Normale functie

Het normale bewustzijn.

Oorzaken van stoornissen in de Disability

In Disability zijn zeer veel stoornissen die het bewustzijn en de neurologische functies kunnen beïnvloeden. Twee belangrijke orgaansystemen kunnen zijn aangedaan: de hersenen en het ruggenmerg. Uitval van deze systemen kan behalve bewustzijnsstoornissen, verlamming, functiebeperkingen en stoornissen in de vitale functies tot gevolg hebben.

Op het niveau van de hersenen en het ruggenmerg kunnen stoornissen veel oorzaken hebben. Een praktisch onderscheid kan gemaakt worden tussen de door een trauma veroorzaakte stoornissen en de niet-traumatische stoornissen.

Bewustzijnsstoornissen worden meestal veroorzaakt door ofwel een tekort aan zuurstof, of door metabole veranderingen of medicatie.

Traumatisch

Bij een ernstig ongeval, zoals een hoogenergetisch trauma of een trauma tegen het hoofd kan er schade optreden aan de hersenen en de omliggende structuren: hersenletsel. Dat kan zijn directe schade aan het hersenweefsel, maar ook kunnen er bloedingen in de schedel optreden, zoals het epiduraal hematoom en het subduraal hematoom. Dit leidt tot stoornissen in het bewustzijn, bewustzijnsverlies en bijgaande symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken en functie uitval van ledematen en zintuigen.

Een hoogenergetisch trauma geeft niet alleen schade aan de hersenen. Ook is er risico op wervelletsel en beschadiging van het ruggenmerg (dwarslaesie). Dit veroorzaakt uitval vanaf het niveau in het ruggenmerg waar de dwarslaesie zich bevind.

Niet-traumatisch

Stoornissen in het bewustzijn kunnen ook optreden door 'spontaan' optredende ziektebeelden in de hersenen. Denk aan een beroerte (CVA/TIA) of een subarachnoïdale bloeding (SAB). Het bewustzijn kan gestoord raken, en vaak is er uitval van ledematen en andere lichaamsfuncties.

Medicatie, vergiftigingen, suikerziekte, epilepsie, warmte- en koude letsels, en andere stoornissen in de vitale functies kunnen leiden tot stoornissen in Disability.

Ook een onschuldige aandoening als flauwte kan door een tijdelijke onderbreking van de bloedtoevoer tot kortdurende bewusteloosheid leiden.

Herkennen van stoornissen in Disability

Alarmsymptomen Koptekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst

Controles in de ...

Welke controles en hoe?

Handelingen in de ...

Welke handelingen, hoe waarom?

Aandoeningen

Welke aandoeningen?

Samenvatting

Overzichtwervelletsel dwarslaesie hersenletsel


Flauwte Bewusteloosheid Vergiftigingen Alcohol en Drugs Diabetes Mellitus Epilepsie Warmte/Koudeletsels