Disability

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de D wordt de neurologische toestand van het slachtoffer beoordeeld, en de wervelkolom gestabiliseerd.

Anatomie

De anatomie

Normale functie

Afwijkingen in de Disability

Een verminderd bewustzijn kan vele verschillende redenen hebben: Een (hoog energetisch) trauma met hersenbeschadiging, shock, hypoglycemie, het zien van schokkende gebeurtenissen, drugs, medicijnen, enzovoort. In de geneeskundige combinatie zijn de eerste twee redenen de meest waarschijnlijke redenen bij een grootschalig ongeval. Om de ernst in te schatten van de neurologische toestand zijn er enkele tests waarvan de belangrijkste twee in dit hoofdstuk zijn opgenomen: de AVPU-test en de EMV-score (ook wel Glasgow coma score). Bij ernstig neurologisch letsel moet een slachtoffer zo spoedig mogelijk vervoerd worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met neurochirurgische capaciteiten om hersenschade zo beperkt mogelijk te houden. Een beschadigd ruggenmerg uit zich in uitval van gevoel en/of functie in de benen, en eventueel andere delen van het lichaam daarboven. Ook kunnen er tintelingen optreden in ledematen. Behandel slachtoffers met een mogelijk beschadigd ruggenmerg met uiterste voorzichtigheid. Zie ook het hoofdstuk Immobilisatietechnieken.

Er zijn twee verschillende onderdelen die bepaald moeten worden: de hersenen en het ruggenmerg. De hersenen kunnen beschadigd raken door zuurstofgebrek na een ademhalingsprobleem, extreme shock, na een reanimatie of door een bloeding in de schedel waardoor de hersenen letterlijk in de verdrukking raken. Het ruggenmerg kan door een trauma, maar ook door zuurstofgebrek beschadigd raken. Zie voor het controleren op ruggenmergletsel het onderdeel ALS assistentie op pagina 44. Bij het beoordelen van het bewustzijn moet er op worden gelet dat iedere beoordeling op zich een momentopname is. Bewusteloosheid kan door het behandelen van ABC-letsels opgeheven worden, maar tijdens de behandeling in de SIGMA tent of daarbuiten kan er zomaar achteruitgang in het bewustzijn plaatsvinden of zelfs bewusteloosheid optreden. Als dit gebeurt moet weer van voor af aan de A, B en C worden beoordeeld voordat het bewustzijn bepaald wordt: er kan door bewusteloosheid immers onmiddellijk een blokkade in de A optreden! Bepaal in de D de AVPU score en kijk naar pupilverschillen. Hierbij zijn verschillende soorten pupillen mogelijk: -Gelijke pupillen, reagerend op licht (normaal). -Beiderzijds hele kleine pupillen (1 mm): gevolg van opiatengebruik (fentanyl). -Een eenzijdig vergrote pupil, niet reagerend op licht (waarschijnlijk door hersenletsel). -Beiderzijds vergrote pupillen, niet reagerend op licht. Dit is een teken van ernstige hersenschade.


Alarmsymptomen Koptekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst
Celtekst Celtekst

Controles in de ...

Welke controles en hoe?

Handelingen in de ...

Welke handelingen, hoe waarom?

Aandoeningen

Welke aandoeningen?

Samenvatting

Overzichtwervelletsel dwarslaesie hersenletsel


Flauwte Bewusteloosheid Vergiftigingen Alcohol en Drugs Diabetes Mellitus Epilepsie Warmte/Koudeletsels