Hypercapnie

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd/Expert / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Hypercapnie is de medische term voor een overmatig gehalte aan koolstofdioxide in het bloed. Hypercapnie ontstaat als gevolg van gestoorde gasuitwisseling in de longen of als er als gevolg van een inadequate ademhaling (slechte ventilatie) onvoldoende koolstofdioxide wordt uitgeademd.

Koolstofdioxide is een afvalproduct van onze stofwisseling. In gezonde mensen leidt hypercapnie tot toename van de ventilatie, immers is een stijgende koolstofdioxidespiegel in het bloed een prikkel voor het ademcentrum om de ademhaling te doen toenemen. Zodoende zorgt toename van de koolstofdioxide productie, samen met de verhoogde zuurstofvraag voor een toename van de ademhaling, waardoor de spiegel van koolstofdioxide in het bloed relatief constant blijft en er geen hypercapnie optreedt.

Hypercapnie is een complicatie die vaak wordt gezien bij de longziekte COPD. Als gevolg van het onvermogen om goed uit te ademen blijft er lucht achter in de longen en wordt er dus minder koolstofdioxide uitgeademd. Normaal gesproken leidt het stijgen van het koolstofdioxide gehalte in het bloed tot het versnellen van de ademhaling. Bij COPD'ers gebeurt dit echter niet omdat de hersenen als het ware 'wennen' aan het hoge koolstofdioxide gehalte, de ademprikkel zal daarom ook niet meer toenemen door koolstofdioxide maar door een zuurstoftekort. Het geven van grote hoeveelheden zuurstof (zuurstoftherapie) zorgt voor een toename van de hypercapnie, omdat zuurstof de ademprikkel remt waardoor de ventilatie van de longen afneemt en minder koolstofdioxide wordt uitgeademd.

Belangrijkste symptomen van hypercapnie zijn sufheid en verzuring in het bloed.

De behandeling van hypercapnie is intubatie en automatische beademing op de Intensive Care.

Zie ook: gaswisseling en ademhalingsstelsel