Vinger uit de kom

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Een vinger uit de kom, vinger ontwrichting of vingerluxatie is een ontwrichting van een van de in de vingers gelegen gewrichtjes, die vaak ontstaan na direct trauma op de vinger of bij stoten van de vinger.

De vinger heeft drie verschillende gewrichtjes, een aan de basis waar de vinger aanhecht aan de hand (MCP-gewricht), een in het midden van de vinger (PIP-gewricht) en een aan het uiteinde bij de nagel (DIP-gewricht). De gewrichtjes verbinden de vingerkootjes onderling.

Bij een ontwrichting is er vaak ook schade aan de banden en pezen die rondom een gewricht lopen. Incidenteel raken ook vaten of zenuwen beschadigd.

Bij deze letsels horen ook:

Ongevalsmechanisme

Een ontwrichting van de de vingers ontstaat meestal na het stoten van de vinger of wanneer een bal met kracht op een gestrekte vinger komt. Daarnaast kan het opvangen van de val met de vingers, of een plotselinge ruk aan een van de vingers de vinger uit de kom trekken.

Symptomen en klachten

 • Standsafwijking van de vinger ter hoogte van een gewrichtje (zie ook gebroken vinger)
 • Zwelling en bloeduitstorting van de vinger op de plaats waar de ontwrichting zit
 • Pijn in de vinger in rust en bij beweging
 • Pijn bij buigen of strekken van de vinger
 • Onmogelijkheid tot buigen of strekken van de vinger (zie ook hamervinger)
 • Soms zijn er gevoelsstoornissen in de vinger

Eerste Hulp

 • Ga het ongevalsmechanisme kortstondig na
 • Benader het slachtoffer met de ABCDE-methodiek
 • Stel het slachtoffer gerust
 • Koel de hand volgens de (R)ICE-regel gedurende 10 minuten onder de kraan, liever niet met een coldpack vanwege risico op bevriezing
 • Geef steun en rust, geef een mitella en houdt het aangedane lichaamsdeel hoog
 • Verwijs het slachtoffer naar een arts

Aandachtspunten

Probeer nooit zelf de vinger terug te plaatsen! Niet altijd is het duidelijk of het een ontwrichting of een botbreuk is. In het ziekenhuis maakt men eerst een foto zodat men kan zien wat de beste behandeling is. Wanneer een vinger spontaan weer terug schiet in het gewricht, laat het slachtoffer dan toch ter controle naar een arts gaan. De banden en pezen die het gewricht bijeen houden kunnen beschadigd zijn en kunnen later functieverlies veroorzaken.