Scaphoidfractuur

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner/Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Een scaphoidfractuur of breuk van scheepsvormige handwortelbotje is een breuk in het polsgewricht die bijzondere aandacht verdient omdat deze vaak door eerstehulpverleners en artsen gemist wordt. Een scaphoidfractuur komt relatief veel voor, 14% van alle breuken in de hand en pols is een scaphoidfractuur. Indien de fractuur niet herkent wordt en niet goed behandeld kunnen er blijvende beperkingen van de pols ontstaan.

Het scaphoid of scheepsvormige handwortelbotje is gelegen in de pols aan de zijde van de duim, in het kuiltje dat ook wel de tabatiere anatomica of snuifbox genoemd wordt.

Ongevalsmechanisme

Een scaphoidfractuur ontstaat na een val op gestrekte arm met de hand/pols gestrekt (gebogen naar de rugzijde van de hand). Bijvoorbeeld wanneer men voorover of achterover valt en de val wil opvangen met de hand.

Symptomen en klachten

 • Pijn in de pols in rust en bij beweging
 • Pijn bij buigen en strekken van de pols
 • Pijn bij bewegen van de duim
 • Drukpijn in de snuifbox
 • Asdrukpijn over de pols
 • Zwelling en bloeduitstorting van de pols, meestal aan de zijde van de duim
 • Functiebeperking van de pols en/of duim

Het kan lastig zijn om op basis van onderzoek te bepalen of er een scaphoidfractuur is. Stuur het slachtoffer laagdrempelig naar een arts.

Eerste Hulp

 • Ga het ongevalsmechanisme kortstondig na
 • Benader het slachtoffer met de ABCDE-methodiek
 • Stel het slachtoffer gerust
 • Koel de pols volgens de (R)ICE-regel gedurende 10 minuten met een coldpack
 • Geef steun en rust, geef een mitella en houdt het aangedane lichaamsdeel hoog
 • Verwijs het slachtoffer naar een arts

Aandachtspunten

Een scaphoidfractuur wordt vaak gemist. Ook wanneer er een röntgenfoto gemaakt is, kan men in het acute stadium niet altijd zien dat er een scaphoidfractuur is. Meestal wordt bij een foto zonder duidelijke breuk van het scaphoid, maar wel met een typisch verhaal en onderzoek toch gips gegeven voor 1 week. Na 1 week wordt opnieuw een foto gemaakt, dan is een breuk vaak wel te zien omdat er nieuwe betonbouw plaatsvindt ter hoogte van de breuk. Een scaphoidfractuur heeft langdurig gips nodig, namelijk minimaal 6-8 weken omdat deze breuken vaak slecht genezen.