Peesletsel

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Peesletsels ontstaan bij plotselinge of chronische overrekking of belasting van een spier. Een peesletsel kan bestaan uit een verscheuring van de pees, maar ook kan overbelasting leiden tot irritatie en ontsteking van de pees of de omliggende peesschede. Een bekende verscheuring van de pezen is onder andere de achillespeesruptuur. Andere voorbeelden door overbelasting van pezen zijn de tennisarm, golfarm en de springersknie.

Een peesverscheuring kan acuut ontstaan bij een plotselinge overbelasting van een spier, bijvoorbeeld waneer er een ruk aan een lichaamsdeel gegeven wordt wanneer dit in een bepaalde houding staat of vast staat. Er is dan plotseling optredende pijn, zwelling op de plaats waar de pees verscheurd is en soms is er een bloeduitstorting te zien. De functie van het aangedane lichaamsdeel kan beperkt zijn. Soms is er een kuiltje te voelen op de plaats waar de pees is afgescheurd.

Peesletsels kunnen op drie plaatsen zitten: daar waar de pees aanhecht aan de spier, in het midden van de pees of bij de aanhechting aan het bot. Bij sommige peesletsels is er ook letsel aan het bot op de plaats waar de pees aanhechtte, en wordt een klein stukje bot losgetrokken. Een distorsie is een bandletsel van de gewrichten en is niet geheel hetzelfde als een peesletsel.

Bij een chronische overbelasting van een pees ontstaat vaak pijn tijdens inspanning die alsmaar toeneemt. Er kan sprake zijn van een peesirritatie doordat de pees beweegt over een oppervlak of van een peesschede ontsteking wanneer de peesschede door schuren langs een bot of bindweefselplaat geïrriteerd raakt. Peesirritaties treden vaak op in de pols of voet en worden vaak gezien bij te strak schoeisel. Een ontsteking van de peesschede treedt vaak op in de enkel of pols bij veelvuldig herhalen van dezelfde beweging.

Vaak zakt de pijn in eerste instantie nog na het staken van de inspanning, maar later komt de pijn steeds eerder en is deze ook in rust aanwezig. Wanneer er op 1 dag lange tijd achter elkaar dezelfde beweging gemaakt is, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een schroevendraaier, kunnen de klachten ook pas de volgende dag in alle hevigheid ontstaan. Er is soms roodheid en zwelling van de omgeving rond de pees en de pees kan wat verhard aanvoelen. De pees is pijnlijk bij aanraking en beweging is pijnlijk. Soms wordt bij beweging van het lichaamsdeel een knarsend geluid gehoord.

Symptomen en klachten

Bij een peesverscheuring bestaan vaan de volgende klachten:

  • Pijn op de plaats van de verscheuring
  • Zwelling en roodheid, bloeduitstorting
  • Bij een volledige verscheuring is er functiebeperking, bij een onvolledige verscheuring kan de de functie intact zijn

Eerste Hulp

De eerste hulp bij de verscheuring van een pees bestaat uit het toepassen van de (R)ICE-regel: rust houden, koelen, immobiliseren, het aanleggen van een drukverband en het omhoog houden van het aangedane lichaamsdeel. Het slachtoffer wordt doorverwezen naar een huisarts voor het stellen van de juiste diagnose.

Bij een chronische overbelasting van een pees ontstaat vaak een ontsteking. De eerstehulpverlener kan weinig aan peesirritaties of peesschede ontstekingen doen aan doen. Vermijden van beweging en koelen geeft soms verlichting van de pijn. Het slachtoffer wordt naar een huisarts doorverwezen voor het stellen van de juiste diagnose, goede pijnstilling en eventueel ontstekingsremmers.

Aandachtspunten