Intubatie

Uit Eerste Hulp Wiki
Versie door Pim (Overleg | bijdragen) op 13 nov 2012 om 15:11

Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: Heleen / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Voorbehouden of risicovolle handeling
Deze vaardigheid valt onder de voorbehouden of risicovolle handelingen. Deze valt niet binnen de standaard vaardigheden van de Eerste Hulp.

Intubatie is het aanbrengen van een buisje (tube) in de luchtpijp van het slachtoffer om de luchtweg te beveiligen en het slachtoffer kunstmatig te beademen.

Intubatie is een voorbehouden handeling en wordt alleen door speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen uitgevoerd. Deze handeling heeft géén plaats in de Eerste Hulp!

Waarom en wanneer intubatie noodzakelijk is

Stoornissen in een van de vitale functies kunnen aanleiding zijn om te besluiten het slachtoffer te intuberen. Dit kunnen stoornissen in de Airway zijn maar ook in Breathing, Circulation of Disability. In de onderstaande tabel is per vitale functie een aantal indicaties genoemd. Let op: deze tabel is zeker niet volledig en de keus om wel of niet een slachtoffer te intuberen is afhankelijk van veel meer dan alleen het wel of niet aanwezig zijn van een stoornis in de vitale functies.

Vitale functie Indicatie voor intubatie Ziektebeelden
Airway Zwelling van de tong/slijmvliezen Anafylaxie, Inhalatietrauma
Breathing Inadequate oxygenatie/ventilatie Astma, COPD, Pneumothorax, Spanningspneumothorax, Longontsteking
Circulation Inadequate circulatie Anafylaxie, Shock, Hartinfarct, Reanimatie
Diability EMV < 9 Schedelhersenletsel, Intoxicatie, CVA/TIA