Hematothorax

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd/Expert / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Hematothorax is de medische term voor 'bloed in de borstkas'. Dit is een ernstig letsel van de borstkas dat veroorzaakt kan worden door een longbloeding, ernstige ongevallen, trauma van de borstkas of steekwonden in de borstkas of bovenbuik. Vaak is er ook sprake van een klaplong (pneumothorax) en soms treedt er een spanningspneumothorax op. Daarnaast kunnen er ook gebroken ribben of een fladderthorax aanwezig zijn. In de borstholte is veel ruimte voor bloed, en alleen al door bloedverlies in 1 helft van de borstkas kan het slachtoffer in shock raken. Realiseer je dat bloedverlies in de borstholte aan de buitenzijde van de borstkas niet altijd zichtbaar is.

Er treedt als gevolg van een beschadiging van de long een bloeding op, waardoor bloed lekt in de ruimte tussen de twee longvliezen. Hierdoor wordt de long weggedrukt en wordt deze kleiner. De druk op de long kan zorgen voor verminderde doorbloeding van de aangedane long doordat de bloedvaatjes worden dichtgedrukt en afname van de gaswisseling. Indien er veel bloed in de ruimte tussen de longvliezen zit, kan de druk zo hoog oplopen dat het hart en de grote vaten verdrukt raken.

Symptomen

Eerste Hulp

Achtergrondinformatie

Een hematothorax is een levensbedreigende situatie, omdat zowel de ademhaling als de bloedsomloop in gevaar kunnen komen. De ademhaling wordt belemmerd door druk op de long aan de aangedane zijde, hierdoor neemt de effectieve gaswisseling af en kan een zuurstoftekort optreden. Daarnaast leidt het bloedverlies tot hypovolemische shock. Wanneer er veel bloed tussen de longvliezen zit, kan de druk zorgen voor verdrukking van het hart naar de gezonde zijde, waardoor de grote vaten bekneld kunnen raken en ook de gezonde long minder effectief kan ventileren.

In het ziekenhuis zal de SEH-arts of de chirurg een thoraxdrain inbrengen om het bloed uit de borstholte te zuigen zodat de long zich weer kan ontplooien. Een thoraxdrain is een lange flexibele buis met een doorsnede van ongeveer 3-5mm die tussen de ribben door in de borstkas gebracht wordt. De drain wordt geplaatst in de tussenruimte tussen de 4e en 5e rib ter hoogte van de voorste okselplooi. Aan de drain wordt een speciale set bevestigd die zorgt dat er licht gezogen wordt aan de slang en dat er alleen lucht of bloed uit de borstkas kan en er niet meer in. Deze therapie wordt ook gebruikt bij een grote klaplong. Indien nodig zal men een operatie in de borstkas (thoracotomie) uitvoeren om de schade te herstellen.

Bronvermelding

Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van de volgende bronnen:[1]

  1. ATLS: Advanced Trauma Life Support Program for Doctors, 8th Edition, American College of Surgeons (American College of Surgeons, Chicago, 2008) ISBN 978-1-880696-31-6