Elleboog uit de kom

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Beginner/Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Een elleboog uit de kom of elleboogontwrichting is een ernstig letsel van het ellebooggewricht waarin de het spaakbeen en de ellepijp samen met de opperarm het gewricht vormen. Bij de ontwrichting van de elleboog kan schade aan bloedvaten en zenuwen optreden. Soms treden kleine botbreukjes rond het gewricht op.

Ongevalsmechanisme

Een elleboogluxatie ontstaat vaak na een val op de elleboog waarbij de romp gedraaid wordt.

Symptomen en klachten

 • Erg veel pijn in de elleboog
 • (Forse) zwelling en bloeduitstorting van de elleboog
 • Standsafwijking van de elleboog
 • Onvermogen om de elleboog te buiten of te strekken
 • Soms onvermogen om de onderarm/hand te draaien
 • Soms gevoelsverlies in de vingers

Eerste Hulp

 • Ga het ongevalsmechanisme kortstondig na
 • Benader het slachtoffer met de ABCDE-methodiek
 • Stel het slachtoffer gerust
 • Kijk naar de kleur van de vingers en beoordeel of deze normaal is, test de capillary refill
  • Indien capillary refill ernstig vertraagd is en de vingers wit en koud zijn is dit een reden voor snelle verwijzing naar het ziekenhuis!
 • Koel de elleboog voorzichtig volgens de (R)ICE-regel gedurende 10 minuten met een coldpack
 • Geef steun en rust, geef een brede das en bij kinderen een [[smalledas] of laat het slachtoffer zelf de arm vasthouden in de stand die hij het prettigste vindt.
 • Verwijs het slachtoffer rechtstreeks naar de Spoedeisende hulp

Aandachtspunten

Een elleboogontwrichting is een ernstig letsel van de elleboog waarbij snel medische hulp nodig is.