Elektriciteitsletsel

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Elektriciteitletsels komen met enige regelmaat voor en stellen de hulpverlener voor een dillemma, immers is bij elektriciteitsletsel een gevaar voor de hulpverlener en zal hij de afweging moeten maken of hijzelf dat gevaar kan wegnemen. Elektriciteitletsels komen vaak thuis voor, als gevolg van defecte apparatuur of tijdens het klussen. Ook contact met bovenleidingen van trein of tram kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Blikseminslag is niet zeldzaam, maar komt relatief weinig voor.

De schade die de stroom in het lichaam aanricht is van een aantal factoren afhankelijk, onder andere:

 • De stroomsterkte en de spanning
 • Gelijkstroom of wisselstroom
 • De duur van het contact
 • Het geslacht en het gewicht
 • De leeftijd en conditie van het slachtoffer
 • De weg die de stroom door het lichaam aflegt

Het eerste contact met de stroom is meestal via de huid, bijvoorbeeld door het vastpakken van een stroomdraad. Op de plaats van het eerset contact bepaalt de toestand van de huid de hoeveelheid stroom die het lichaam in gaat. Een droge huid zal een grotere weerstand opleveren dan een vochtige huid, waarbij de weerstand lager is en de stroom gemakkelijker het lichaam kan binnendringen. Ook het type stroom speelt een belangrijke rol in de schade die ontstaat: gelijkstroom geeft minder schade dan wisselstroom. Een grotere stroomsterkte geeft meer schade dan lage voltages. De stroom gaat op het punt van contact met de stroombron het lichaam in en zal het lichaam via de weg van de minste weerstand weer verlaten de grond in.

Symptomen en klachten

De weg die de stroom door het lichaam aflegt bepaalt in belangrijke mate de ernst en locatie van de letsels. Contact met een stroombron zorgt in de eerste plaats voor warmteontwikkeling op de plaats van contact én op de plaats waar de stroom het lichaam weer verlaat. Op deze plaatsen zullen brandwonden ontstaan. Diverse organen zijn gevoelig voor stroom en kunnen bij blootstelling aan stroom ontregelt raken.
Het hart is gevoelig voor stroom en kan na blootstelling in ventrikelfibrilleren raken, waarbij reanimatie noodzakelijk is. Bij hoge voltages (>1000 volt) zullen de hersenen dusdanig beschadigd raken dat er een ademstilstand optreedt, waarna onvermijdelijk ook een hartstilstand zal optreden. Ook spieren zullen reageren op de stroom. Spieren trekken hierdoor krachtig samen. Dit kan tot gevolg hebben dat er niet alleen schade aan de spieren en pezen ontstaat, maar dat zelfs botten breken. Indien de stroombron niet automatisch wordt onderbroken, kan het zijn dat door deze samentrekking het slachtoffer de stroombron niet meer los kan laten.


Beschrijf duidelijk welke vragen een hulpverlener moet stellen, en welke vragen belangrijke informatie kunnen opleveren over de aard van het ziektebeeld.

Na de symptomen en klachten beschreven te hebben, worden deze overzichtelijk in een tabel geplaatst, zodat ze in één oogopslag overzien kunnen worden.

Uitvragen Klachten Symptomen
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Klacht 1
Klacht 2
Klacht 3
Symptoom 1
Symptoom 2
Symptoom 3
Symptoom 4
Symptoom 5


Handelen

Handelen Onmiddellijk onderbreken van de stroom door deze uit te schakelen of, als men zelf geïsoleerd is, het slachtoffer van de stroombron los te trekken. Het is mogelijk om jezelf te isoleren door op een nietmetalen voorwerp te gaan staan en je handen om te wikkelen met een dikke laag niet-geleidend materiaal (droog textiel, rubber, papier, leer). Er moet een ongevalorganisatie gewaarschuwd worden (112). Waar nodig volgt reanimatie met eventueel defibrilleren, of beademen. Verder moet er gezocht worden naar brandwonden, spier- en peesletsels en fracturen. Deze kunnen indien nodig behandeld worden. Let op: bij elektriciteitsverwondingen is er altijd een ingangswond op de plaats waar het slachtoffer in contact kwam met de stroombron en een uitgangswond waar de stroom het lichaam weer verliet (‘de aarde’). Hier dient men actief naar te zoeken! Onthoud ten allen tijde dat de eigen veiligheid voor gaat! Hoogspanning Bij een ongeval met hoogspanning (meer dan 1000 volt) gaat de stroom over het lichaam en veroorzaakt zo brandwonden met een groot oppervlak. Door luchtverplaatsingen om het lichaam kan het slachtoffer worden weggeslingerd en kunnen kledingstukken worden weggerukt.

Bel 112 maar blijf zelf op afstand (minimaal 10 meter) van het slachtoffer. Hoogspanning kan namelijk op jezelf overspringen zonder dat je het slachtoffer aanraakt.


In deze sectie wordt beschreven hoe te handelen bij het beschreven letsel of ziektebeeld. Ook hierbij eerst een tekst in verhalende vorm, waarbij eventueel wat achtergrondinformatie gegeven wordt. Daarna volgt wederom een schematisch overzicht van de behandeling.

 • Stap één van de behandeling
 • Stap twee van de behandeling
 • Stap drie van de behandeling
  • Indien dit, dan dat
  • Als dat, dan dit
 • Stap vier van de behandeling

Zijn er dingen die echt niet vergeten moeten worden of essentieel zijn? Dan kunnen ze nogmaals extra in een kader benoemd worden:

Essentieel, vergeet niet:
Om je aan te melden voor de Eerste Hulp Wiki!

Overzicht Eerste Hulp

Sommige thema's zijn erg uitgebreid en er kan veel verteld worden. Om het overzicht te bewaren voor beginnende én gevorderde Eerste Hulpverleners wordt een samenvatting van ieder onderwerp in onderstaand schema gezet:

Koptekst Ziektebeeld 1 Ziektebeeld 2
Situatie Wat is er aan de hand? Hoe is de situatie?
Verschijnselen Klacht 1
Klacht 2
Symptoom 1
Symptoom 2
Symptoom 1
Symptoom 2
Symptoom 3
Conclusie Ziektebeeld 1 Ziektebeeld 2
Handelen Aanwijzing 1
Aanwijzing 2
Bel 112!
Aanwijzing 4
Aanwijzing 1
Aanwijzing 2
Bel 112!
Aanwijzing 4
Opmerkingen Denk er aan om... Doe vooral niet...

Zoals in bovenstaand voorbeeld worden twee (of meerdere) ziektebeelden besproken. Soms is dat handig omdat ziektebeelden op elkaar lijken en het fijn is om in één schema de verschillen te zien.

Achtergrondinformatie/Verdieping

Sommige onderwerpen lenen zich voor verdieping voor gevorderde hulpverleners. Hier kan achtergrond informatie besproken worden, maar bijvoorbeeld ook:

Professionele hulpverleners

Wat doen professionele hulpverleners bij dit letsel. Let op, beschrijf hier alleen wat de mogelijkheden zijn. Diepgaande uitleg van (voorbehouden) handelingen wordt niet op prijs gesteld.

Wat zijn andere technieken

Beschrijf bijvoorbeeld welke andere technieken er mogelijk zijn, of vroeger gebruikt werden.