CursusABCDE:Exposure

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is alleen bestemd voor gebruik in de cursus ABCDE binnen Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Nijmegen.

Terug naar home-pagina

Het laatste onderdeel van het ABCDE protocol is Exposure. In Exposure wordt de patient nauwkeurig onderzocht en worden andere letsels behandeld. Er wordt een anamnese afgenomen met SAMPLE. Afkoeling wordt voorkomen.

Voorkomen van onderkoeling

Kijk of er verschijnselen zijn die passen bij onderkoeling:

  • Rillen
  • Koude en bleke huid
  • Verminderd bewustzijn, sufheid, willen slapen

Realiseer je dat zelfs op een mooie dag iemand op een koude ondergrond snel afkoelt. Dek een ongevalsslachtoffer daarom altijd af met een reddingsdeken of een dikke jas. Een groot deel van de slachtoffers van een verkeersongeval komt (ook in de zomer) onderkoeld aan in het ziekenhuis, wat ernstige gevolgen kan hebben. Zorg dus bij alle slachtoffers dat zij niet onderkoeld raken.

Meet eventueel de lichaamstemperatuur met een thermometer.


Alarmsymptomen
Temperatuur <35C of >40C

Anamnese en SAMPLE

Aanvullende informatie verzamelen is van groot belang. Je hebt informatie over de klachten van het slachtoffer nodig om je een beeld te kunnen vormen van zijn toestand, maar ook om later mee te geven aan de ambulance. SAMPLE is een belangrijke geheugensteun voor het verzamelen van essentiele informatie. Probeer deze informatie altijd te verzamelen, je weet immers niet of de toestand van eht slachtoffer veranderd waardoor hij deze informatie niet meer kan geven.
Ook kan een uitgebreidere anamnese worden afgenomen.

SAMPLE Koptekst Koptekst
S Symptoms ‘Waar heeft u pijn? Hoe is de pijn? Heeft u nog andere klachten?’
A Allergies ‘Bent u ergens allergisch voor?’
M Medication ‘Gebruikt u medicatie of heeft u onlangs nog medicatie gebruikt?’
P Past Illness
Past History
‘Heeft u een ziekte of in het verleden een ziekte gehad?’
'Hebben de klachten te maken met een ziekte die u in het verleden hebt gehad?'
L Last Meal ‘Wanneer heeft u voor het laatst gedronken of gegeten? Hoeveel heeft u gedronken en wat heeft u gedronken/gegeten?’ ‘Heeft u alcohol of drugs gebruikt?’
E Events/Environment ‘Wat is er voorafgaand aan het ongeval gebeurd? Wat was het slachtoffer aan het doen voordat hij onwel werd?’


Opmerking
In de 26ste druk van Het Oranje Kruis Boekje wordt omwille van de privacy van het slachtoffer afgeraden naar de medische voorgeschiedenis van het slachtoffer te vragen. Wel kan eventueel naar naam en geboortedatum gevraagd worden, zodat professionele hulpverleners snel medische gegevens kunnen opvragen. Een SOS-penning bevat voor de eerstehulpverlener geen relevante informatie die de behandeling van het slachtoffer kan beïnvloeden. Wel dient de professionele hulpverlener op de aanwezigheid van de SOS-penning attent gemaakt te worden.

Top-teen onderzoek

Op indicatie kan een top-teen onderzoek worden uitgevoerd om nog niet ontdekte letsels te vinden.

Externe links

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9vvCSm0EU9OYTUyZTIyOTgtNjlkMS00NmU2LWFhYWItNWU5MTEwNDllNGU2&hl=en&authkey=CMzvgqQJ&pli=1 - Studie naar hypothermie bij ongevalsslachtoffers tijdens (professionele) eerste hulp

Terug naar CursusABCDE:Disability. Verder naar CursusABCDE:Uitvoering_ABCDE.