Amfetamine

Uit Eerste Hulp Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Gevorderd / Paginastatus: Concept. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding.

Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee?


Algemene informatie over amfetamine

Amfetamine (alpha-methylphenetylamine) is een stof met een opwekkend effect. Amfetamine is ook wel bekend onder de naam 'Speed'.

Gebruik van amfetamine

Amfetamine wordt gebruikt in de vorm van pillen, capsules of poeder. In poedervorm kan amfetamine gesnoven worden, of na oplossen geinjecteerd.

Andere namen voor amfetamine

Speed.

Tot de amfetamines worden ook Ritalin (methylfenidaat), PMA en efedrine gerekend.

Werking van amfetamine

Amfetamine werkt opwekkend op het centrale zenuwstelsel en werkt binnen ongeveer 15-20 minuten na inname. Na ongeveer 8-12 uur is (meth)amfetamine uitgewerkt. Bij snuiven of injectie werkt amfetamine vrijwel direct.

Gewenste effecten van amfetamine

Amfetamines hebben een opwekkende, stimulerende en oppeppende werking. De gebruiker krijgt meer energie en kan uren lang doorgaan. Het geeft een gelukzalig gevoel. Er is minder slaap nodig en hongergevoelens verminderen. Gedachten worden helderder.

Ongewenste effecten van amfetamine

Psychische en gedragseffecten

 • Minder vermoeidheid
 • Toegenomen alertheid
 • Toename energie en uithoudingsvermogen
 • Zelfverzekerdheid, toename zelfvertrouwen
 • Gemakkelijk praten
 • Toegenomen prikkelbaarheid
 • Agressie

Lichamelijk effecten

Na gebruik kan er enorme uitputting zijn. Soms treden daags na gebruik van amfetamines depressieve gevoelens op.

Presentatie bij amfetamine of speedgebruik

Bij (overmatig) speedgebruik komen slachtoffers vaak pas laat hulp vragen. Ze zijn erg opgefokt en zijn hard voor zichtzelf. Er kan sprake zijn van diverse psychatrische symptomen, zoals vluchtgedrag, wanen en angsten. Er kan hevige opwinding zijn.

Bij overdosering wordt extreme onrust, paniek en verwardheid gezien. Vaak is er spraken van achterdocht.

Risico's van amfetamine

 • Uitputting door vervagen van de grenzen
 • Ernstige oververhitting door overmatige inspanning in een warme ruimte
 • Onverwachte effecten door mixen met andere middelen, vooral bij mensen met een zwak hart, hoge bloeddruk, epilepsie of suikerziekte.
 • Hartritmestoornissen en hartinfarct door overbelasting van het hart en de bloedvaten.

Combinatie met andere middelen

 • Alcohol: de werking van alcohol wordt door gebruik van amfetamines minder voelbaar. Men kan meer drinken voordat men dronkenschap ervaart. Dit leidt echter tot agressie en oververhitting. Psychische problemen treden eerder op.
 • Cannabis: de combinatie van amfetamines en cannabis kan de werking van amfetamines verzachten. De kans op psychische problemen, angst en onrust neemt echter toe.

Eerste Hulp bij amfetamine

 • Breng het slachtoffer naar een rustige omgeving
 • Stel hem gerust, sla een arm om de schouder of geef hem een hand
 • Zorg bij oververhitting voor goede afkoeling, besprenkel het slachtoffer met water en breng hem naar een koele ruimte

Meer informatie

Verder lezen: http://www.drugsinfo.nl